Gestors bibliogràfics

Els gestors bibliogràfics són programes que us permeten gestionar de manera automàtica la bibliografia i les citacions

 

Mendeley

Mendeley és un gestor bibliogràfic, una xarxa social acadèmica i un catàleg col·laboratiu de literatura científica

Zotero

Zotero és un gestor bibliogràfic social de codi lliure, associat a un compte d'usuari al núvol