Recol·lectors

Un harvester o recol·lector és un dipòsit digital que recull registres d'altres dipòsits, generalment a nivell de país, de temàtica o internacionals. Els registres del DDD es troben dins dels següents recol·lectors amb l'enllaç al document final. Els recol·lectors permeten consultar simultàniament diferents dipòsits d'arxius oberts.
 

Logo de Base Base (2004) promogut per la Biblioteca de la Universitat de Bielefeld, recopila recursos acadèmics en accés obert i és dels més grans del món.
Logo de CORE Core és un agregador de continguts d’accés obert de documents científics gestionat per la Open University i el Jisc. Recull articles en accés obert i text complet de milers de revistes i repositoris (institucionals i temàtics) de tot el mon.
Logo de Europeana Europeana (2008) Projecte de la UE, enllaça a 4.6 milions de documents digitals: imatges, textos, sons o vídeos, alguns d’ells són de fama mundial, altres són tresors ocults d'Europa a museus i galeries, arxius, biblioteques o col·leccions audiovisuals.
Logo de Hispana
Hispana (2006) Ministeri de Cultura,és un recurs avançat d’accés a la informació digital produïda per institucions espanyoles que es constitueix a partir de la interconexió de les seves bases de dades. Accés a 1,047,007 objectes digitals de 111 repositoris.
Logo de World Cat
OAIster (2002), un projecte de la University Michigan que vol aconseguir una col·lecció de recursos digitals acadèmics de fàcil accés. En aquests moments ja conté quasi 23 milions de registres: llibres electrònics, articles de revista, arxius d’àudio, imatges, etc. Es defineix com un catàleg col·lectiu de recursos digitals, proporciona accés recol·lectant les metadades dels diferents dipòsits. Des del 2011 s'ha integrat dins del OCLC WorldCat, el catàleg col·lectiu més gran del món.
Logo de Open Aire
OpenAIRE (2014) és la nova plataforma que integra el projecte DRIVER (Digital Repository Infraestructure Vision for European Research), que recol·lecta les publicacions científiques dels repositoris europeus, amb 1 milió de documents de 250 dipòsits de 29 països.
Logo de Open Doar
OpenDOAR (2005) The Directory of Open Access Repositories, és una llista descriptiva de dipòsits d’accés obert rellevants per a la recerca acadèmica, creat per la University of Nottingham (UK), com a part del projecte SHERPA.
Logo de Recolecta
Recolecta (2008) un dipòsit patrocinat per la Fundación para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) i la Red Bibliotecas Universitarias Española (REBIUN). Recull la producció científica de lliure accés disponible en diferents dipòsits institucionals del país.
                                Logo de Roar
Registry of Open Access Repositories (ROAR) (2004). Creat per la University of Southampton (UK) conté 1523 repositoris. Ofereix informació estadística en forma de gràfics.