Plans de col·lecció

El Servei de Biblioteques UAB, té com a missió, garantir la informació documental necessària per tal que la Universitat pugui assolir els seus objectius; dintre d’aquest objectiu ha considerat convenient l'elaboració i difusió d’un Pla Director de la Col·lecció on s'estableix el marc per a un desenvolupament homogeni dels seus fons.

Sota aquest marc general s'han desenvolupat els diferents plans generals de les col·leccions de cadascuna de les biblioteques que formen el Servei de Biblioteques UAB.

Aquests documents s'adrecen als òrgans de govern de la Universitat Autònoma de Barcelona, al personal acadèmic i per extensió a tota la comunitat universitària així com al públic en general.