Fons Rafael Tasis

Fons Personal
Biblioteca d'Humanitats

Rafael Tasis (Barcelona, 1906 – Paris, 1966) va ser escriptor, crític literari, llibreter, periodista i polític. Va col·laborar a La mainada, La publicitat, Mirador, Revista de Catalunya, Serra d’Or, La nostra revista, i Pont blau, entre d’altres.

Com a novel·lista va escriure Sol ponent (1953), Abans d’ahir (1956) i Tres (1962). Però va destacar especialment la seva aportació a la novel·la policíaca, amb títols com La Bíblia valenciana (1955) És hora de plegar (1956), Un crim al Paral·lelo (1960). És autor també d’obres teatrals i de divulgació històrica, com per exemple La vida del rei en Pere III (1957), Joan I, el rei caçador i músic (1959). Com a crític literari escriu Una visió de conjunt de la novel·la catalana (1935), La literatura catalana moderna (1937), La novel·la catalana (1954). Tradueix obres d’Oscar Wilde i Aldous Huxley, entre d’altres.

L’any 1937 és nomenat secretari general de la joventut d’Acció Catalana i director general dels serveis correccionals de la Generalitat de Catalunya. Durant la guerra civil col·labora amb el Comissariat de Propaganda de la Generalitat. L’any 1939 marxa cap a l’exili, d’on retorna l’any 1948. Durant els últims anys a Barcelona treballa com a impressor i llibreter mantenint la seva activitat política i literària.

El fons, cedit per Rafael Tasis i Ferrer a la UAB, s’ha catalogat gràcies a la col·laboració entre la Biblioteca d’Humanitats i el Departament de Filologia Catalana.

Descripció del fons: El Fons Tasis està format per part de la documentació personal i professional de Rafael Tasis i Marca. Consta bàsicament de manuscrits i mecanoscrits d’obra pròpia, correspondència, documentació professional i personal, etc. Aplega un total de 2975 documents, dels quals 1994 són cartes.

Dates límits del fons: 1930-1967

Data d’incorporació del fons: 2013

Biblioteca dipositària: Biblioteca d’Humanitats

On consultar la documentació: www.bib.uab.cat/human/fonspersonals/tasis/

Drets: L'usuari es compromet a utilitzar aquesta documentació només amb finalitats investigadores, a citar la procedència, si en fa divulgació, i a lliurar a la Biblioteca qualsevol treball que resulti de la seva consulta. La consulta o reproducció dels documents no pressuposa l'obtenció de cap dret referent a la propietat intel·lectual del contingut dels documents. Qualsevol utilització contrària a la legislació que la regula i als drets que genera serà responsabilitat de l’usuari.

Contacte: bib.humanitats@uab.cat