Fons David Rosenthal

Fons Personal
Biblioteca d'Humanitats

David H. Rosenthal (1945-1992) Poeta, assagista, crític musical i traductor del català a l'anglès. Va traduir obres de Rodoreda, Perucho, Joan Sales, Estellés, Foix, i poemes de molts autors aplegats en diverses antologies.
El treball més conegut de Rosenthal és la seva traducció del Tirant lo Blanc de la qual se'n van fer edicions de butxaca als EUA i a Anglaterra.
La vídua de Rosenthal, M.L. García Bermejo, va fer donació d’una part del seu llegat a la Càtedra Jordi Arbonès que el va dipositar a la Biblioteca d’Humanitats.

Descripció del fons: El fons està format per algunes de les seves traduccions manuscrites i mecanoscrites, a més de jocs de proves de les principals obres que va traduir (Tirant lo Blanc, El llibre de les bèsties, Incerta glòria, La plaça del Diamant, El carrer de les camèlies, etc). Els seus quaderns inclouen alguns escrits inèdits (sobretot, esbossos de poemes, assaigs, crítiques de jazz, traduccions…). També hi ha exemplars de les obres que va publicar, tant les pròpies com les traduccions.

Data d’incorporació del fons: 2008

Biblioteca dipositària: Biblioteca d’Humanitats

On consultar la documentació: www.bib.uab.cat/human/fonspersonals/rosenthal/

Drets: L'usuari es compromet a utilitzar aquesta documentació només amb finalitats investigadores, a citar la procedència, si en fa divulgació, i a lliurar a la Biblioteca qualsevol treball que resulti de la seva consulta. La consulta o reproducció dels documents no pressuposa l'obtenció de cap dret referent a la propietat intel·lectual del contingut dels documents. Qualsevol utilització contrària a la legislació que la regula i als drets que genera serà responsabilitat de l’usuari.

Contacte: bib.humanitats@uab.cat