Fons Ramón Ortiz Fornaguera

Fons Personal
Biblioteca de Ciència i Tecnologia

Fons personal de Ramón Ortiz Fornaguera (1916-1974), físic i matemàtic format a la Universitat de Barcelona que treballà a la Junta de Energía Nuclear. La seva trajectòria professional és rellevant per comprendre la física universitària en el primer franquisme i el desenvolupament de les ciències nuclears en la dictadura.
 
Descripció del fons: El fons consta de documents cedits per a la seva digitalització per Teresa Ortiz, filla de R. Ortiz, gràcies a la mediació dels investigadors Pablo Soler, Gonzalo Gimeno i Mercè Xipell, que ha escanejat i elaborat un primer catàleg d'aquest material. Els documents inclouen la correspondència d'Ortiz (298) i 83 documents relatius a la seva formació i activitat professional. El fons inclou també la majoria de treballs publicats d'Ortiz i alguns manuscrits relacionats amb aquests treballs (48). Alguns d'aquests documents han estat utilitzats en la tesi doctoral de Gonzalo Gimeno, La matemática de los quanta en España (Universitat Autònoma de Barcelona, 2015). Vegeu també Gonzalo Gimeno, Pablo Soler i Mercè Xipell, Descripción del Archivo Ramón Ortiz Fornaguera, Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica, 6 (2014), 117–28.

En la classificació i edició dels registres amb vistes a la seva incorporació al DDD hi han col·laborat, a més dels investigadors esmentats, Mireia Bachs i Rosa Pujol (Biblioteca de Ciència i Tecnologia, UAB); Carlos Acosta (Servei d'Arxius de Ciència i Centre d'Història de la Ciència, CEHIC, UAB); i Miquel Carandell (CEHIC, UAB). Aquesta actuació ha tingut el suport del Servei d'Arxius de Ciència i del projecte HAR2011-27308 Física, cultura y política en España, del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Dates límit del fons: 1933-1974

Data d’incorporació del fons: 2013

Biblioteca dipositària: Biblioteca de Ciència i Tecnologia

On consultar la documentació: DDD

Drets: L'usuari es compromet a utilitzar aquesta documentació només amb finalitats investigadores, a citar la procedència, si en fa divulgació, i a lliurar a la Biblioteca qualsevol treball que resulti de la seva consulta. La consulta o reproducció dels documents no pressuposa l'obtenció de cap dret referent a la propietat intel·lectual del contingut dels documents. Qualsevol utilització contrària a la legislació que la regula i als drets que genera serà responsabilitat de l’usuari.

Contacte:  Bib.Ciencia.Tecnologia@uab.cat