Fons Pedro Pascual

Fons Personal
Biblioteca de Ciència i Tecnologia

Col·lecció de documents del Dr. Pedro Pascual de Sans (1934-2006), físic català nascut a Sevilla, catedràtic a la Universitat de València (1963-1971) i des del 1971 a la Universitat de Barcelona. El fons és un dels arxius científics personals més importants per a la història de la física espanyola i la política científica contemporània.

Descripció del fons: El fons consta de correspondència (1408) diversa del Dr. Pascual entre els anys 1962 i 2002; nombrosa documentació administrativa sobre el Grupo Interuniversitario de Física Teórica (G.I.F.T.), el Comitè Acadèmic de la Universitat de Barcelona, la Fundació Bosch i Gimpera, el Parc Científic de Barcelona i d'altres; i 43 apunts manuscrits de temes de Física. En total, es tracta de més de 3.400 documents relacionats amb la intensa activitat docent, administrativa i d'investigació en l'àrea de la física i la política científica del Dr.Pascual, que pertanyen al Centro de Ciencias de Benasque Pedro Pascual, el qual ha autoritzat la digitalització i la difusió d'aquest fons. La descripció dels documents està basada en l'inventari i catàleg realitzat pel Servei d'Arxius de Ciència.

Dates límit del fons: 1962-2002

Data d’incorporació del fons: 2010

Biblioteca dipositària: Biblioteca de Ciència i Tecnologia

On consultar la documentació: DDD

Drets: L'usuari es compromet a utilitzar aquesta documentació només amb finalitats investigadores, a citar la procedència, si en fa divulgació, i a lliurar a la Biblioteca qualsevol treball que resulti de la seva consulta. La consulta o reproducció dels documents no pressuposa l'obtenció de cap dret referent a la propietat intel·lectual del contingut dels documents. Qualsevol utilització contrària a la legislació que la regula i als drets que genera serà responsabilitat de l’usuari.

Contacte: Bib.Ciencia.Tecnologia@uab.cat