Fons Otto Wilhem Gutzwiller

Fons Personal
Biblioteca de Ciència i Tecnologia

Otto Wilhem Gutzwiller (1889-1958), nascut a Suïssa, va ser geòleg dedicat a la petrologia. Va ser assessor en geologia a Espanya i també a Veneçuela i Perú.

De  Catalunya coneixia bé la regió geològica de Blanes on es va construir l'actual Jardí Botànic  en una zona granítica del Carbonífer superior.

Descripció del fons: El seu arxiu personal consta de 86 treballs geològics, seus i d'altres geòlegs, cedit per la Unitat d'Estratigrafía, Departament de Geologia.

Dates límit del fons: 1916-1958

Data d’incorporació del fons: es desconeix la procedència d'aquest fons

Biblioteca dipositària: Biblioteca de Ciència i Tecnologia

On consultar la documentació: Biblioteca de Ciència i Tecnologia 

Drets: L'usuari es compromet a utilitzar aquesta documentació només amb finalitats investigadores, a citar la procedència, si en fa divulgació, i a lliurar a la Biblioteca qualsevol treball que resulti de la seva consulta. La consulta o reproducció dels documents no pressuposa l'obtenció de cap dret referent a la propietat intel·lectual del contingut dels documents. Qualsevol utilització contrària a la legislació que la regula i als drets que genera serà responsabilitat de l’usuari.

Contacte: Bib.Ciencia.Tecnologia@uab.cat

Inventari de l'arxiu