Fons Miquel Tomàs

Fons Personal
Biblioteca de Ciència i Tecnologia

Miquel Tomàs Ondiviela (1936-2011), físic català format a Barcelona i a París, que treballà a l'Organització Europea per la Investigació Nuclear (CERN) entre 1964 i 1967, al Grupo Experimental de Altas Energías de la Junta de Energía Nuclear a Madrid, entre 1967 i 1971, i a la Universitat Autònoma de Barcelona fins el 1975, any en què s'incorporà al sector privat.

Tomàs fou pioner en l'estudi de la física d'altes energies a Espanya i promogué la creació del Centre de Càlcul de la Universitat Autònoma de Barcelona, que dirigí en la seva primera etapa. El fons consta de documents cedits per la família Tomàs Guarch amb la mediació del Servei d'Arxius de Ciència (CEHIC, UAB). Els documents corresponen als anys 1964-1974 i inclouen correspondència, documents administratius, anotacions manuscrites per a cursos o oposicions, i separates de treballs científics. La descripció dels documents està basada en l’inventari i catàleg realitzat pel Servei d’Arxius de Ciència. El fons està dipositat a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia de la UAB.

En la classificació i digitalització dels documents amb vistes a la seva incorporació al DDD hi han col·laborat Mireia Bachs i Rosa Pujol (Biblioteca de Ciència i Tecnologia, UAB) i Jordi Sequero i Carlos Acosta (Servei d'Arxius de Ciència i Centre d'Història de la Ciència, CEHIC, UAB), sota la coordinació de Xavier Roqué (CEHIC, UAB). Aquesta actuació ha tingut el suport del Servei d'Arxius de Ciència i dels projectes HAR2011-27308 Física, cultura y política en España (Ministerio de Ciencia e Innovación) i HAR2014-57776-P La física en la construcción de Europa (Ministerio de Economía y Competitividad).

Descripció del fons: El fons cedit per la família Tomàs Guarch conté apunts manuscrits d’articles, correspondència i documents administratius de l’època que Miquel Tomàs va treballar a entitats públiques.

Dates límit del fons: 1964-1974

Data d’incorporació del fons: 2017

Biblioteca dipositària: Biblioteca de Ciència i Tecnologia

On consultar la documentació: DDD

Drets: L'usuari es compromet a utilitzar aquesta documentació només amb finalitats investigadores, a citar la procedència, si en fa divulgació, i a lliurar a la Biblioteca qualsevol treball que resulti de la seva consulta. La consulta o reproducció dels documents no pressuposa l'obtenció de cap dret referent a la propietat intel·lectual del contingut dels documents. Qualsevol utilització contrària a la legislació que la regula i als drets que genera serà responsabilitat de l’usuari.

Contacte: Bib.Ciencia.Tecnologia@uab.cat