Fons María Dolores Baucells Sánchez

Fons Personal
Biblioteca de Veterinària

María Dolores Baucells Sánchez (1960-2012) Catedràtica del Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la Facultat de Veterinària. Es va doctorar en Veterinària per la Universitat de Saragossa el 1990 amb la tesi Estimación de la composición corporal en ganado ovino a partir del espacio de difusión del òxido de deuterio: efecto de la fase fisiológica y del plano de alimentación.

Experta en Nutrició Animal, era responsable de la Unitat de Nutrició i Dietètica d'Animals de Companyia de l'Hospital Clínic Veterinari (HCV) i durant els últims anys va dirigir tots els seus esforços en iniciar, liderar i desenvolupar la docència i investigació en l'àmbit de la Nutrició d'Animals de Companyia amb la col·laboració de l'Hospital Clínic Veterinari.

També era diplomada en Nutrició Comparada per l'European College of Veterinary and Comparative Nutrition (ECVCN) i membre del Servei de Nutrició i Benestar Animal (SniBA) adscrit a la RedIT (Red de Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica).

Descripció del fons: Fons format per la documentació personal i documentació derivada de la seva activitat docent i investigadora (contribucions a congressos, articles de revista, tesis doctorals, documents de treball...). Una part del fons ha estat digitalitzada i aplega uns 121 documents digitalitzats.

Data d’incorporació del fons: 2016

Biblioteca dipositària: Biblioteca de Veterinària

On consultar la documentació: gent.uab.cat/mariolabaucells

Drets: L'usuari es compromet a utilitzar aquesta documentació només amb finalitats investigadores, a citar la procedència, si en fa divulgació, i a lliurar a la Biblioteca qualsevol treball que resulti de la seva consulta. La consulta o reproducció dels documents no pressuposa l'obtenció de cap dret referent a la propietat intel·lectual del contingut dels documents. Qualsevol utilització contrària a la legislació que la regula i als drets que genera serà responsabilitat de l’usuari.

Contacte: Bib.Veterinaria@uab.cat

Inventari del Fons Mariola Baucells