Fons Josep Pedreira

Fons Personal
Biblioteca d'Humanitats

Josep Pedreira (Barcelona, 1917-2003) va crear la col·lecció de poesia catalana  Els Llibres de l'Óssa Menor on van publicar Salvador Espriu, Miquel Martí i Pol, Joan Oliver, Carles Riba i Joan Vinyoli, entre d’altres. L’any 1950 Pedreira va crear el Premi Óssa Menor de poesia, que a partir del 1959 va passar a denominar-se Premi Carles Riba. Aquest mateix any, Pedreira va iniciar la col·lecció Les quatre estacions, de poesia i assaig, publicant obres de Gabriel Ferrater, Marià Manent, Josep Palau i Fabre o Francesc Parcerisas. Va publicar el poemari El llibre dels verns (1985) i el llibre de records Soldats catalans a la Roja i Negra (1936-1939), sobre les seves experiències al front (2003).

Els hereus de Josep Pedreira van fer donació del fons a la Càtedra Jordi Arbonès que el va dipositar a la Biblioteca d’Humanitats.

El fons s’ha catalogat gràcies a la col·laboració entre la Biblioteca i el Departament de Filologia Catalana.

Descripció del fons: El fons reuneix part de la documentació personal i professional de Josep Pedreira. Consta bàsicament de manuscrits i mecanoscrits d’obra pròpia, així com també documentació professional referent a l’editorial Els Llibres de l’Óssa Menor i als autors que hi van publicar. Aplega un total de 2567 documents, dels quals 1481 són cartes.

Dates límits del fons: 1917-2003

Data d’incorporació del fons: 2014

Biblioteca dipositària: Biblioteca d’Humanitats

On consultar la documentació: https://www.bib.uab.cat/human/fonspersonals/pedreira/

Drets: L'usuari es compromet a utilitzar aquesta documentació només amb finalitats investigadores, a citar la procedència, si en fa divulgació, i a lliurar a la Biblioteca qualsevol treball que resulti de la seva consulta. La consulta o reproducció dels documents no pressuposa l'obtenció de cap dret referent a la propietat intel·lectual del contingut dels documents. Qualsevol utilització contrària a la legislació que la regula i als drets que genera serà responsabilitat de l’usuari.

Contacte: bib.humanitats@uab.cat