Fons Josep M. Millàs

Fons Personal
Biblioteca de Ciència i Tecnologia

Josep M. Millàs i Vallicrosa (Santa Coloma de Farners, 1897-Barcelona, 1970) va excel·lir en l'estudi de la història de la ciència a l'Espanya musulmana i en l'estudi de la poesia hebrea medieval, i va fundar una escola d'arabistes i historiadors de la ciència que no ha deixat d'explorar la ciència d'Al-Andalus amb un rigor exemplar.

L'any 2000 la biblioteca personal de Josep Maria Millàs Vallicrosa va passar a formar part de les col·leccions de monografies i revistes de la secció d'Història de la Ciència de la Biblioteca de Ciència i Tecnologia i, en menor grau, dels fons de les biblioteques de Medicina i d'Humanitats. De forma genèrica, s'ha designat aquest fons amb el nom de Fons Millàs.

Descripció del fons: El Fons Millàs inclou 1.894 monografies i separates sobre ciència àrab, instruments científics, poesia hebrea medieval, història de l'astronomia i de les matemàtiques, i historiografia de la ciència; diverses sèries de publicacions periòdiques (entre les que destaquen 40 volums de les revistes Isis i Archives Internationales d'Histoire des Sciences que complementen les sèries de l'Autònoma); i la col·lecció gairebé completa de les obres de Josep Maria Millàs. A banda de l'enorme valor simbòlic del seu fons personal (1901-1987) entre el qual destaquen 70 originals de correspondència, 49 treballs i 415 documents diversos. Les obres que el formen amplien substancialment les possibilitats per a la recerca en història, filologia i història de les ciències a l'Autònoma.

Conté l'arxiu d’Eduard Millàs i Vendrell (Barcelona, 1937–1999), fill de Millàs Vallicrosa i de la historiadora Francisca Vendrell i Gallostra. El fons d’arxiu d’Eduard Millàs consta de set capses que contenen més de setanta carpetes d’anelles. La major part dels documents que contenen corresponen a apunts i notes manuscrites sobre textos cabdals de la història de l’astronomia antiga i àrab medieval, la preparació de treballs publicats i, sobretot, l’ensenyament universitari d’aquestes matèries.

Dates límit del fons: 1746-1998

Data d’incorporació del fons: 2000

Biblioteca dipositària: Biblioteca de Ciència i Tecnologia

On consultar la documentació: Biblioteca de Ciència i Tecnologia, Biblioteca de Medicina i Biblioteca d'Humanitats

Drets: L'usuari es compromet a utilitzar aquesta documentació només amb finalitats investigadores, a citar la procedència, si en fa divulgació, i a lliurar a la Biblioteca qualsevol treball que resulti de la seva consulta. La consulta o reproducció dels documents no pressuposa l'obtenció de cap dret referent a la propietat intel·lectual del contingut dels documents. Qualsevol utilització contrària a la legislació que la regula i als drets que genera serà responsabilitat de l’usuari.

Contacte: Bib.Ciencia.Tecnologia@uab.cat

Exposició virtual
Documents disponibles (enllaç al cercador)
Inventari del fons, 1a part
Inventari del fons, 2a part
Inventari del fons d'Eduard Millàs