Fons Josep M. Millàs

Fons Personal
Biblioteca de Ciència i Tecnologia

Josep M. Millàs i Vallicrosa (Santa Coloma de Farners, 1897-Barcelona, 1970) va excel·lir en l'estudi de la història de la ciència a l'Espanya musulmana i en l'estudi de la poesia hebrea medieval, i va fundar una escola d'arabistes i historiadors de la ciència que no ha deixat d'explorar la ciència d'Al-Andalus amb un rigor exemplar.

L'any 2000 la biblioteca personal de Josep Maria Millàs Vallicrosa va passar a formar part de les col·leccions de monografies i revistes de la secció d'Història de la Ciència de la Biblioteca de Ciència i Tecnologia i, en menor grau, dels fons de les biblioteques de Medicina i d'Humanitats. De forma genèrica, s'ha designat aquest fons amb el nom de Fons Millàs.

Descripció del fons: El Fons Millàs inclou 1.894 monografies i separates sobre ciència àrab, instruments científics, poesia hebrea medieval, història de l'astronomia i de les matemàtiques, i historiografia de la ciència; diverses sèries de publicacions periòdiques (entre les que destaquen 40 volums de les revistes Isis i Archives Internationales d'Histoire des Sciences que complementen les sèries de l'Autònoma); i la col·lecció gairebé completa de les obres de Josep Maria Millàs. A banda de l'enorme valor simbòlic del seu fons personal (1901-1987) entre el qual destaquen 70 originals de correspondència, 49 treballs i 415 documents diversos. Les obres que el formen amplien substancialment les possibilitats per a la recerca en història, filologia i història de les ciències a l'Autònoma.

Conté l'arxiu d’Eduard Millàs i Vendrell (Barcelona, 1937–1999), fill de Millàs Vallicrosa i de la historiadora Francisca Vendrell i Gallostra. El fons d’arxiu d’Eduard Millàs consta de set capses que contenen més de setanta carpetes d’anelles. La major part dels documents que contenen corresponen a apunts i notes manuscrites sobre textos cabdals de la història de l’astronomia antiga i àrab medieval, la preparació de treballs publicats i, sobretot, l’ensenyament universitari d’aquestes matèries.

Dates límit del fons: 1746-1998

Data d’incorporació del fons: 2000

Biblioteca dipositària: Biblioteca de Ciència i Tecnologia

On consultar la documentació: Biblioteca de Ciència i Tecnologia, Biblioteca de Medicina i Biblioteca d'Humanitats

Drets: L'usuari es compromet a utilitzar aquesta documentació només amb finalitats investigadores, a citar la procedència, si en fa divulgació, i a lliurar a la Biblioteca qualsevol treball que resulti de la seva consulta. La consulta o reproducció dels documents no pressuposa l'obtenció de cap dret referent a la propietat intel·lectual del contingut dels documents. Qualsevol utilització contrària a la legislació que la regula i als drets que genera serà responsabilitat de l’usuari.

Contacte: Bib.Ciencia.Tecnologia@uab.cat

Exposició virtual
Documents disponibles (enllaç al cercador)
Part del fons digitalitzada (DDD)
Inventari del fons, 1a part
Inventari del fons, 2a part
Inventari del fons d'Eduard Millàs
Josep M. Millàs al CRAI de Lletres de la UB