Fons Jordi Bigues

Fons Personal
Biblioteca de Ciència i Tecnologia

Arxiu de Jordi Bigues i Balcells, periodista i activista nascut a Barcelona al 1954. Com a membre de la junta directiva de Greenpeace-España, va coordinar a mitjan anys 1980 la campanya en favor dels veïns de Palomares (Almeria), quan era a punt de vèncer el termini d'indemnització a les víctimes de l'accident nuclear del 17 de gener de 1966. 

Descripció del fons: L'any 2016 Jordi Bigues va donar al Centre d'Història de la Ciència de la UAB, actualment Institut d'Història de la Ciència, el seu arxiu personal sobre l'accident. El fons conté documents molt diversos, tant personals com oficials i públics: notes manuscrites sobre reunions; retalls de premsa; correspondència de diversos remitents i destinataris; informes oficials; projectes de documentals; i articles científics, llibres i publicacions. Abans de la seva publicació al Dipòsit Digital de Documents de la UAB, aquesta documentació única ja ha possibilitat noves recerques sobre l'accident, com ara Clara Florensa, "James Bond, Pepsi-Cola y el accidente nuclear de Palomares (1966)", dins L. Camprubí, X. Roqué i F. Sáez, eds. De la Guerra Fría al calentamiento global. Estados Unidos, España y el nuevo orden científico mundial (Madrid: Los Libros de La Catarata, 2018), p. 17-38. El fons ha aparegut també en diversos documentals.

Per part de l'actual Institut d'Història de la Ciència, va gestionar la donació Xavier Roqué, membre de l'IHC i professor del Departament de Filosofia. L'any 2017 l'arxiu fou catalogat i digitalitzat a l'Institut d'Història de la Ciència, amb la col·laboració de David Conejo, alumne del Grau en Física de la UAB. També han participat en els treballs de catalogació i adequació per la publicació al DDD el personal del Servei de Biblioteques i de la Biblioteca de Ciència i Tecnologia, en particular Anna Florensa, Marta Galán i F. Xavier Beltrán.

Dates límit del fons: 1951-2008

Data d’incorporació del fons: 2017

Biblioteca dipositària: Biblioteca de Ciència i Tecnologia

On consultar la documentació: DDD

Drets: L'usuari es compromet a utilitzar aquesta documentació només amb finalitats investigadores, a citar la procedència, si en fa divulgació, i a lliurar a la Biblioteca qualsevol treball que resulti de la seva consulta. La consulta o reproducció dels documents no pressuposa l'obtenció de cap dret referent a la propietat intel·lectual del contingut dels documents. Qualsevol utilització contrària a la legislació que la regula i als drets que genera serà responsabilitat de l’usuari.

Contacte:  Bib.Ciencia.Tecnologia@uab.cat

Publicacions no digitalitzades