Fons Ferran Sunyer

Fons Personal
Biblioteca de Ciència i Tecnologia

Ferran Sunyer i Balaguer va néixer a Figueres l'any 1912 i va morir a Barcelona l'any 1967. Des del naixement va estar afectat per una paràlisi total que li va fer impossible tot intent d'assistència a l'escola. La convivència amb els seus cosins des de la infantesa féu que, alhora que ells, progressés culturalment, fins que es desvetllà el seu interès cap a la física, l'astronomia i les matemàtiques.

El 1938 va publicar les seves investigacions a la revista Comptes rendus de l'Académie des Sciences de París. Des d'aleshores mantingué contacte regular amb l'Escola analítica francesa, especialment amb Mandelbroj i els seus deixebles. 

Descripció del fons: Segons el conveni signat entre la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer i la Universitat Autònoma de Barcelona el 22 d'abril de 1999, la Biblioteca té cedit l'arxiu del matemàtic Ferran Sunyer i Balaguer -epistolari, treballs, apunts, articles i altres documents- (1942-1976) així com el seu fons bibliogràfic (168 monografies i separates).

La correspondència està digitalitzada i es pot consultar al DDD

Dates límit del fons: 1860-1994

Data d’incorporació del fons: abril 1999

Biblioteca dipositària: Biblioteca de Ciència i Tecnologia

On consultar la documentació: Biblioteca de Ciència i Tecnologia 

Drets: L'usuari es compromet a utilitzar aquesta documentació només amb finalitats investigadores, a citar la procedència, si en fa divulgació, i a lliurar a la Biblioteca qualsevol treball que resulti de la seva consulta. La consulta o reproducció dels documents no pressuposa l'obtenció de cap dret referent a la propietat intel·lectual del contingut dels documents. Qualsevol utilització contrària a la legislació que la regula i als drets que genera serà responsabilitat de l’usuari.

Contacte: Bib.Ciencia.Tecnologia@uab.cat

Correspondència digitalitzada
Documents disponibles (enllaç al cercador)
Inventari
Sol·licitud de consulta de documents originals
Fundació Ferran Sunyer