Fons Família Farreras

Fons Personal
Biblioteca de Veterinària

Nissaga familiar de diverses generacions amb importants aportacions en el camp de la veterinària i la medicina. En l'àmbit de la veterinària hi ha tres figures destacades, Josep, Francisco i Pere Farreras Sampera.

Josep Farreras i Sampera (el Masnou, 1880 — el Masnou, 1914) i Pere Farreras i Sampera (el Masnou, Maresme, 1876 — Barcelona,1955) van fundar el 1906 la Revista Pasteur, la qual passarà a anomenar-se  un any més tard Revista Veterinaria de España (1907-1936). Aquesta publicació esdevé un referent per a la veterinària de l’època i s’erigeix com una de les revistes professionals més rellevants per a la veterinària espanyola, assolint, fins i tot, reconeixements internacionals com ara la medalla d’or en l’exposició hispano-francesa de 1908. Francisco Farreras i Sampera, advocat i conegut pels seus textos de jurisprudència veterinària, assumeix el càrrec d’administració i de l’editorial de la revista a la mort de Josep, mentre que en Pere Farreras, ocuparà el càrrec de cap de redacció de la revista.

L’activitat de la família Farreras es completa, el 1912, amb la creació de la Biblioteca de la Revista Veterinaria de España. Des d’aquesta editorial, Pere Farreras traduirà, principalment des de l’alemany, les obres europees més importants en matèria veterinària de la primera meitat del s. XX. Les traduccions dels textos veterinaris de Franz Hutyra i Josef Marek, Patología y terapéutica especiales de los animales domésticos i el de E. Fröhner i G. Zwick, Compendio de patología y terapéutica veterinaria són només uns exemples. També és el precursor de la traducció del conegut Manual práctico de medicina interna del Dr. Von Domarus.

Cal destacar la notable contribució de la família Farreras en l’evolució de les ciències sanitàries a Espanya. Així ho avalen tant la publicació de la Revista Veterinaria de España com per les remarcables traduccions d’obres mèdiques i veterinàries.

Descripció del fons
El fons inventariat està format per la documentació de l'activitat comercial de la Revista Veterinaria de España, així com de documents personals i professionals de Josep Farreras i Sampera, Pedro Farreras i Sampera i Francisco Farreras i Sampera. També s'hi incorpora part de la biblioteca familiar. Aplega un total de 1028 documents que cobreixen el període de 1841-1970. El fons ocupa un total de 5 caixes, més 96 volums. Resta pendent d’inventariar i catalogar la darrera aportació de documentació rebuda el 2016.

Dates límit del fons: <1841-1970>

Dates d’incorporació del fons: 2013, 2016

Biblioteca dipositària: Biblioteca de Veterinària

On consultar la documentació: Biblioteca de Veterinària

Drets: L'usuari es compromet a utilitzar aquesta documentació només amb finalitats investigadores, a citar la procedència, si en fa divulgació, i a lliurar a la Biblioteca qualsevol treball que resulti de la seva consulta. La consulta o reproducció dels documents no pressuposa l'obtenció de cap dret referent a la propietat intel·lectual del contingut dels documents. Qualsevol utilització contrària a la legislació que la regula i als drets que genera serà responsabilitat de l’usuari.

Contacte: Bib.Veterinaria@uab.cat

Inventari del fons Família Farreras