Fons Enric Lluch

Fons Personal
Biblioteca d'Humanitats

Enric Lluch i Martín (Barcelona, 1928 – Barcelona, 2012), geògraf i docent.

Llicenciat en història el 1956 per la Universitat de Barcelona, el 1961 s'hi incorpora com a adjunt de geografia però n'és apartat l'any 1966 arran de la seva participació en el moviment universitari antifranquista. El 1969 entra a treballar a la Universitat Autònoma de Barcelona fundant el Departament de Geografia.  Ha estat vicedegà de la Facultat de Filosofia i Lletres, coordinador de la Biblioteca d'Humanitats i delegat del rector a la Facultat de Ciències de la Comunicació.

El seu interès per la docència  i la renovació pedagògica a Catalunya va fer que fos un dels membres fundadors de l'Escola de Mestres Rosa Sensat. Impulsor també, amb Max Cahner, de la Gran Enciclopèdia Catalana.

L’any 2000 participa en la redacció del Pla Roca on es planteja un nou model d’organització territorial de Catalunya.

Membre de l’Institut d’Estudis Catalans, de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori i de la Societat Catalana de Geografia. Participa en l’organització del Congrés de Cultura Catalana (1975-77).

Ha rebut els premis Ramon Fuster, del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres (1985), i el Jaume Vicens Vives (2000) en reconeixement a la seva tasca docent i investigadora.

Els hereus d’Enric Lluch fan donació del fons a la Universitat Autònoma de Barcelona, quedant dipositat a la Biblioteca d’Humanitats. El fons s’està catalogant gràcies a la col·laboració entre la Biblioteca i el Departament de Geografia.


Descripció del fons: El fons està format per part de la seva documentació personal i professional. Consta bàsicament de manuscrits i mecanoscrits d’obra pròpia, correspondència, documentació professional i familiar, biblioteca i hemeroteca.

La Biblioteca d’Humanitats està treballant en el tractament documental d’aquest material que es podrà anar consultant un cop classificat.

Dates límits del fons: 1779-2009

Data d’incorporació del fons: 2013

Biblioteca dipositària: Biblioteca d’Humanitats

On consultar la documentació: www.bib.uab.cat/human/fonspersonals/lluch/

Drets: L'usuari es compromet a utilitzar aquesta documentació només amb finalitats investigadores, a citar la procedència, si en fa divulgació, i a lliurar a la Biblioteca qualsevol treball que resulti de la seva consulta. La consulta o reproducció dels documents no pressuposa l'obtenció de cap dret referent a la propietat intel·lectual del contingut dels documents. Qualsevol utilització contrària a la legislació que la regula i als drets que genera serà responsabilitat de l’usuari.

Contacte: bib.humanitats@uab.cat