Fons Cristina Vicente

Fons Personal
Biblioteca de Ciència i Tecnologia

María Cristina Vicente va néixer el 29 d'abril de 1948 a Lleó i va morir el 21 de març de 2000 a Barcelona. Es va llicenciar en Biologia a la Universitat de Salamanca el 1971. L'any 1979 es va doctorar a la Universitat Autònoma de Barcelona amb la tesi doctoral Contribución al estudio de los diplópodos epigeos de Cataluña. Aquest va ser el primer estudi morfològic, faunístic i taxonòmic dels diplòpodes de Catalunya. Els principals resultats es van publicar a la revista Eos i es va convertir en un estudi de referència per als especialistes en diplòpodes de la Península Ibèrica. En el vessant acadèmic i pedagògic la Dra. Vicente va ser professora de la UAB del 1972 fins el 2000. Primer com a professora adjunta i posteriorment com a professora titular. Va donar-hi classes de Zoologia general i de Zoologia dels artròpodes i va assumir diferents càrrecs acadèmics al Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia.

Com a investigadora en zoologia la Dra. Vicente va especialitzar-se en l'estudi de la morfologia, la taxonomia i l'ecologia de diferents grups de diplòpodes a la península ibèrica. Com a resultat, va publicar nombrosos articles, molts d'ells en col·laboració amb altres miriapodòlegs. Tanmateix, va participar en múltiples activitats i associacions entomològiques, entre elles al Centre International de Myriapodologie.

Descripció del fons: El llegat personal de la Dra. Vicente es compon d'articles científics en forma de separates (680) i de l'epistolari professional (aprox. 203) (1974-1990)

Dates límit del fons: 1877-1996

Data d’incorporació del fons: 2004

Biblioteca dipositària: Biblioteca de Ciència i Tecnologia

On consultar la documentació: Biblioteca de Ciència i Tecnologia 

Drets: L'usuari es compromet a utilitzar aquesta documentació només amb finalitats investigadores, a citar la procedència, si en fa divulgació, i a lliurar a la Biblioteca qualsevol treball que resulti de la seva consulta. La consulta o reproducció dels documents no pressuposa l'obtenció de cap dret referent a la propietat intel·lectual del contingut dels documents. Qualsevol utilització contrària a la legislació que la regula i als drets que genera serà responsabilitat de l’usuari.

ContacteBib.Ciencia.Tecnologia@uab.cat

Documents disponibles (enllaç al Cercador)
Inventari epistolar
Més informació sobre diplòpodes (al Cercador)
Exposició 'Cristina Vicente, el llegat d'una pionera' a la BCT (febrer, 2022)
Acte de clausura de l'exposició 'Cristina Vicente, el llegat d'una pionera' (març, 2022)