Fons Casa de la Moneda de Barcelona (Seca de Barcelona)

Fons Personal
Biblioteca de Ciències Socials

La Casa de la Moneda de Barcelona (1441-1868), més coneguda com la Seca (nom provinent de la paraula àrab sekka, lloc on es fabrica moneda), està ubicada en el número 40 del carrer de Flassaders a Barcelona. Aquesta institució es va instaurar l’any 1441 durant el regnat del rei Alfons V, qui va atorgar-li el dret de fabricar moneda pròpia, la qual cosa era una mostra de la independència econòmica i política que tenia la ciutat en aquella l’època. Entre l’any 1642-1648, en plena Guerra dels Segadors, la fàbrica s’amplià arribant a ocupar tota una illa entre els carrers de Flassaders i Mosques i Cirera.

Amb el regnat de Felip V i la promulgació dels Decrets de Nova Planta, i amb la implantació del règim absolutista de la monarquia espanyola, va quedar prohibida la producció de moneda pròpia a Catalunya, Aragó i Mallorca (any 1717).

Tot i així, la Casa de la Moneda de Barcelona va continuar activa fins què, amb l’adveniment de la I República, tancà definitivament les seves portes (1868).

Descripció del fons:
• 51 documents digitalitzats (Libros de cuentas de la Casa de la Moneda de Barcelona) que corresponen a llibres de comptabilitat de la Seca volant de Catalunya, amb títols diferenciats a les cobertes:
a) Dirección
b) Tesorería
c) Recepto
d) Libro para anotar ...
e) Libro en que se copiaran las certificaciones ...
f) Dependencia de la Real Casa de Moneda de Cataluña
g) Receptoria de Cataluña
h) Balances o estados demostratives de las cuentas de la Casa de Moneda de Cataluña
i) Platero mayor: su cargo y data
j) Cargo y data de la moneda de cobre
k) Cargo y data de los fundidos y ensayadores

• 53 capses amb documents no digitalitzats i relacionats amb la Casa de la Moneda de Barcelona (1809-1860 aprox.). La gran part de documents són:
a) 30 capses (1809-1823 aprox) justificants d’entrada de metalls (plata, or, coure ..)
b) 9 capses (en una hi diu 1848) de documents sense classificar
c) 14 capses (1809-1860 aprox.) de documents únicament amb una data i en procés de revisió.

Dates límits del fons: 1808-1860

Data d’incorporació del fons: 1979

On consultar la documentació:
• Fons en paper: Biblioteca Econòmica Carandell (Biblioteca de Ciències Socials)
• Pàgina web de la biblioteca
• Fons digitalitzat: DDDDrets:
L'usuari es compromet a utilitzar aquesta documentació només amb finalitats investigadores, a citar la procedència, si en fa divulgació, i a lliurar a la Biblioteca qualsevol treball que resulti de la seva consulta. La consulta o reproducció dels documents no pressuposa l'obtenció de cap dret referent a la propietat intel·lectual del contingut dels documents. Qualsevol utilització contrària a la legislació que la regula i als drets que genera serà responsabilitat de l’usuari.

Biblioteca dipositària: Biblioteca de Ciències Socials

Contacte: bib.socials@uab.cat