Fons Ana Simon

Fons Personal
Biblioteca d'Humanitats

Ana Simon (nascuda el 21 de juny de 1938 a Romania) és directora de cinema i de documentals, a més de poetessa, traductora i autora teatral. Va estar casada amb l'actor suís François Simon, fill del també actor Michel Simon. L'any 2011 Ana Simon va signar un conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona per cedir part del seu fons documental i bibliogràfic.

Descripció del fons: El seu fons personal consta principalment de documentació sobre la seva obra de creació, tant en l'àmbit del cinema i el cinema documental, com en l'àmbit de la literatura. El fons inclou fotografies i correspondència amb personatges com Samuel Becket, E.M. Cioran, Yehudi Menuhin, Alain Tanner, Margarethe Krieger, Aurora Ginastera, Paco Ibáñez i Jeanne Moureau. Aplega un total de 22 caixes, a banda dels pòsters i cartells.

Dates límits del fons: 1938-2012

Data d’incorporació del fons: 2011

Biblioteca dipositària: Biblioteca d’Humanitats

On consultar la documentació: www.bib.uab.cat/human/fonspersonals/simon/

Drets: L'usuari es compromet a utilitzar aquesta documentació només amb finalitats investigadores, a citar la procedència, si en fa divulgació, i a lliurar a la Biblioteca qualsevol treball que resulti de la seva consulta. La consulta o reproducció dels documents no pressuposa l'obtenció de cap dret referent a la propietat intel·lectual del contingut dels documents. Qualsevol utilització contrària a la legislació que la regula i als drets que genera serà responsabilitat de l’usuari.

Contacte: bib.humanitats@uab.cat