Arxiu Històric de la Societat del Gran Teatre del Liceu

Fons Personal
Biblioteca d'Humanitats

L'any 2011 es va signar un conveni entre la Societat del Gran Teatre del Liceu i la Universitat Autònoma de Barcelona que va fer possible l’obertura, a tota la comunitat investigadora i al públic en general, del catàleg i les sèries documentals digitalitzades pertanyents a l’Arxiu Històric de la Societat del Gran Teatre del Liceu.

El projecte està dirigit pel professor Francesc Cortés, del Departament d’Art i Musicologia de la UAB i realitzat per la Biblioteca d’Humanitats. Comprèn la catalogació i difusió dels més de 50.000 documents generats per la Societat des de 1837 fins a la dècada dels 90 del passat segle. La gestió del Teatre va passar l’any 1981 a mans del Consorci del Gran Teatre del Liceu.

Aquesta documentació és una eina de primera magnitud per a conèixer la complexitat i diversitat de facetes que intervenen en un teatre d’òpera: la història artística del teatre, el avenços tècnics en les arts escèniques, el fons de partitures generat per l’activitat del Teatre i de la Societat, la documentació administrativa lliurada pels diferents empresaris que varen dirigir les temporades teatrals, etc. A més, hi trobem una part important de la història social i cultural de Barcelona, sorgida des del teatre d’òpera més important de la Catalunya contemporània i de més llarga trajectòria a l’Estat espanyol.

Descripció del fons : L’Arxiu està format per un extens corpus documental que va des de la fundació de la Societat l’any 1838, amb la construcció del teatre i la seva inauguració el 1847, passant per l’incendi i reconstrucció del 1861, o per la constitució del Consorci del Gran Teatre del Liceu la temporada 1981-1982. La documentació es tanca l’any 1999.

Es conserva documentació administrativa i de la direcció del Teatre (actes de les Juntes, el Llibre del Conserge), fotografies, plaques fotogràfiques de vidre, cartells de les funcions i dels balls que s’hi celebraven, plànols de diferents reconstruccions i reformes, projectes escenogràfics i informes manuscrits sobre escenografia únics a Europa.

El fons està en continu creixement. S’està treballant en la digitalització i incorporació de nova documentació.

Dates límits del fons: 1838-1999

Data d’incorporació del fons: 2013-

Biblioteca dipositària: Biblioteca d’Humanitats

On consultar la documentacióhttps://www.bib.uab.cat/human/arxiusocietatliceu/publiques/indexcat.php

Drets: L'usuari es compromet a utilitzar aquesta documentació només amb finalitats investigadores, a citar la procedència, si en fa divulgació, i a lliurar a la Biblioteca qualsevol treball que resulti de la seva consulta. La consulta o reproducció dels documents no pressuposa l'obtenció de cap dret referent a la propietat intel·lectual del contingut dels documents. Qualsevol utilització contrària a la legislació que la regula i als drets que genera serà responsabilitat de l’usuari.

Contacte: bib.humanitats@uab.cat