Estadístiques

Podeu consultar les estadístiques de consulta i descàrrega de cada document des de la pàgina de cada un d'ells, clicant a la pestanya Estadístiques d'ús del menú superior.
Entenem per consulta l’accés a un registre del DDD, o bé la descàrrega del text complet quan aquesta no es fa des de la visualització de registre complet.
Entenem per descàrrega l’accés al fitxer que conté el text complet d’un document o, en cas de no ser text, la visualització de qualsevol altre tipus de fitxer (fotografies, cartells…), aquesta descàrrega pot ser feta a través del registre complet o directament des d’algun cercador. En els registres que contenen més d'un fitxer se sumen conjuntament les descàrregues.

                                                                 Evolució de la consulta
   Any   Nombre de consultes                Nombre de descàrregues

  2022
 
           8.372.209                            6.239.445

  2021
 
          10.730.339                            8.617.587

  2020
 
          13.894.403                         11.508.477

  2019
 
         10.835.363                          8.396.294

  2018
 
           9.311.307                          7.410.442
  2017           5.526.397
                        4.388.599
 

  2016
 
         6.845.315                          5.521.288

  2015
 
         4.946.127                          3.810.011

  2014
 
         3.920.166                           3.503.731

  2013
 
         3.816.753

                       3.356.394

 
                                                                   Creixement de la col·lecció
  Any          Nombre de documents

  2022
 
                     239.427

  2021
 
                     223.693

  2020
 
                    210.893

  2019
 
                    194.189

  2018
 
                    178.815

  2017
 
                    165.064

  2016
 
                    151.042

  2015
 
                   132.715

  2014
 
                   117.875

  2013
 
                   101.839