Estadístiques

Podeu consultar les estadístiques de consulta i descàrrega de cada document des de la pàgina de cada un d'ells, clicant a la pestanya Estadístiques d'ús del menú superior.
Entenem per consulta l’accés a un registre del DDD, o bé la descàrrega del text complet quan aquesta no es fa des de la visualització de registre complet.
Entenem per descàrrega l’accés al fitxer que conté el text complet d’un document o, en cas de no ser text, la visualització de qualsevol altre tipus de fitxer (fotografies, cartells…), aquesta descàrrega pot ser feta a través del registre complet o directament des d’algun cercador. En els registres que contenen més d'un fitxer se sumen conjuntament les descàrregues.


Evolució de la consulta
Any Nombre de consultes Nombre de descàrregues

2019
 
10.835.363 8.396.294

2018
 
9.311.307 7.410.442
2017 5.526.397
4.388.599
 

2016
 
6.845.315 5.521.288

2015
 
4.946.127 3.810.011

2014
 
3.920.166 3.503.731

2013
 
3.816.753 3.356.394

 

Creixement de la col·lecció
Any Nombre de documents Percentatge de creixement respecte l’any anterior

2019
 
194.189 7'9%

2018
 
178.815 7'6%

2017
 
165.064 9’3%

2016
 
151.042 13’8%

2015
 
132.715 12’5%

2014
 
117.875 13%

2013
 
101.839 12%

 

Nombre de consultes per col·lecció
Col·leccions Nombre de consultes Percentatge respecte al total de consultes al DDD

Articles
 
4.437.996 39'26%

Documents de recerca
 
3.248.300 28'73%

Documents gràfics
 
692.686 6'13%

Fons personals
 
622.848 5'51%

Jornades i congressos
 
92.342 0'82%

Llibres i col·leccions
 
807.653 7'14%

Materials acadèmics
 
575.065 5'08%

Materials didàctics
 
393.184 3'48%

Publicacions periòdiques
 
435.002 3'85%

Total
 
11.305.076 100%