Donatius i intercanvi

La Universitat Autònoma de Barcelona compta amb fons importants en algunes matèries gràcies a diverses donacions i agraeix i reconeix la gran importància que han tingut en la configuració de les seves col·leccions.

De la mateixa manera les biblioteques de la UAB fomenten l'intercanvi de publicacions editades per la nostra universitat amb documents d'altres institucions.

Per a garantir que tots els documents que s’inclouen al catàleg de la UAB compleixen unes condicions d’idoneïtat, el Servei de Biblioteques de la UAB ha volgut definir la Política d’acceptació de donatius, un resum de la qual fem públic.

Com a principi general, les biblioteques accepten aquells donatius formats per documents en bon estat físic i que són d'interès per a la docència i la investigació que es fan a la UAB. Es fa un gran esforç per mantenir un alt nivell de qualitat en l’acceptació de donatius, avaluant-los de manera acurada, ja que l’acceptació d’aquests materials comporta importants costos de processament, temps del personal i l’ús d’un espai que és limitat.

Les Biblioteques es reserven el dret de no acceptar propostes de donatius, així com de no integrar en el seu fons bibliogràfic documents rebuts per donació amb les següents característiques:
 • Documents duplicats, ja existents al fons de la UAB, si el nombre de préstecs o el seu estat físic no justifica tenir-ne més exemplars.
 • Documents que ja consten als fons del CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya) i que no siguin essencials per a la nostra universitat.
 • Documents en mal estat.
 • Documents amb contingut no apropiat al nivell acadèmic d'una biblioteca universitària.
 • Documents que no siguin dels àmbits de docència i recerca de la UAB.
 • Documents amb continguts obsolets, actualitzats per publicacions posteriors.
 • Documents en formats obsolets (VHS, disquets, discos de vinil, cassettes, etc.).
 • Obres incompletes o que no completin fons existents a la UAB.
 • Documents no publicats (tesis, treballs no publicats, fotocòpies).
 • Literatura de quiosc.
 • Publicacions en sèrie que no estiguin completes o que no completin la col·lecció de la UAB.
 • Documents (monografies i/o revistes) que es poden trobar en format electrònic d'accés no restringit.

Formulari de donatius

Estudiarem el vostre oferiment i us respondrem el més aviat possible.

 

Les biblioteques fan una selecció dels documents oferts com a donatiu seguint els criteris generals d’acceptació de donatius, a més del que cada biblioteca considera convenient per al desenvolupament de la seva col·lecció.

La biblioteca processa tècnica i físicament els documents seleccionats de cada donatiu i aquests s'integren a la col·lecció i es posen a disposició dels usuaris. Els documents donats es poden localitzar a través del cercador, i estan subjectes a les mateixes condicions d'ús i préstec, així com d’avaluació de la col·lecció com qualsevol altre document de la biblioteca.

El Servei de Biblioteques fa explícit el seu reconeixement a les persones i a les entitats que col·laboren en el creixement de les seves col·leccions, tot agraint-los la seva contribució. D'altra banda, en el cas de les monografies, es pot fer constar en el catàleg el nom del donant.

Les biblioteques fan una selecció dels documents oferts com a donatiu seguint els criteris generals d’acceptació de donatius, a més del que cada biblioteca considera convenient per al desenvolupament de la seva col·lecció.

Dels documents no acceptats, podeu indicar si els voleu recuperar o bé, si deixeu a criteri de la biblioteca quina destinació se'ls ha de donar. En aquest darrer cas, la biblioteca es reserva el dret de disposar dels materials no seleccionats.

Habitualment, aquests documents passen a formar part de l’oferta per als usuaris “1 llibre, 1 €”, que el Servei de Biblioteques organitza dues vegades a l’any. Els fons recaptats es destinen a la compra de fons documentals necessaris per a la docència i recerca i la millora de les prestacions dels serveis bibliotecaris.
Els documents obsolets o deteriorats es descarten definitivament.

 

Per a Biblioteques i Departaments de la UAB i institucions externes
 

Formulari d'intercanvi


Consulteu el llistat de publicacions disponibles