Donatius, duplicats i intercanvi

La Universitat Autònoma de Barcelona compta amb fons importants en algunes matèries gràcies a diverses donacions i agraeix i reconeix la gran importància que han tingut en la configuració de les seves col·leccions. A la vegada la UAB ofereix a altres biblioteques i centres de documentació una selecció de documents duplicats, obsolets o no pertinents.

De la mateixa manera les biblioteques de la UAB fomenten l'intercanvi de publicacions editades per la nostra universitat amb documents d'altres institucions. L'objectiu es doble: obtenir documents i materials bibliogràfics externs i difondre els treballs científics realitzats pels investigadors de la nostra universitat.