Col·leció Banco Urquijo

Col·leccions Especials
Biblioteca de Ciències Socials

Descripció de la col·lecció:
 
El Banco Urquijo neix a Madrid l’any 1870 com una societat col·lectiva amb el nom de Banco de Urquijo, Ortueta y Arenzana (propietat de Juan Manuel Urquijo Urrutia), i al cap de pocs anys es va convertir en una de les institucions més emblemàtiques d’Espanya.
 
El Banc Urquijo es va expandir per tot Espanya i va arribar a Barcelona l’any 1965, on va crear un Servei d’Estudis dirigit per Ramon Trias i Fargas, i es convertí en el primer banc industrial de l’estat espanyol.
 
Amb un afany d’eufòria inversora, sostinguda en el binomi banca-indústria, el Banc Urquijo va participar en indústries punteres com la Compañía Hispanoamericana de Electricidad, la Maquinista Terrestre y Maritima de Barcelona, Catalana de Gas y Electricidad,  Hidroelèctrica de Catalunya, SEAT, Sociedad Española de Construcció Naval, Unión Elèctrica Madrileña, etc.
 
L’any 1982 l'Urquijo va passar a formar part del Banco Hispano Americano, el qual es va fusionar amb Bankunión per donar lloc a El Banco Urquijo-Unión. Més tard passà a estar sota el control de la Banca March.
 
Finalment, l’any 2006 va ser adquirit pel Banc Sabadell i es convertí en una entitat especialitzada en banca privada.
 
Tipologia de documents i nombre de documents:
 
La col·lecció de la Biblioteca de Ciències Socials està formada per més de 7.000 documents que van ser donats a la UAB per part del Grupo Banco Hispano Americano, provinents de la Biblioteca de Economia Trias Fargas, l’antiga biblioteca del Servei d’Estudis del Banc Urquijo, especialitzada en economia, ciència regional i financera  i estadístiques nacionals i estrangeres.
 
L’acte de donació es féu al Palau de la Generalitat el 27 de febrer de 1987 i el presidí el llavors President de la Generalitat, Jordi Pujol.
 
Dates límit de la col·lecció: [178?]-1994
 
Data d’incorporació de la col·lecció: 1987
 
Biblioteca dipositària: Biblioteca de Ciències Socials
 
On consultar la documentació: En funció de l’any d’edició hi ha documents a la Sala Carandell, a la Sala de Personal Investigador i al Dipòsit de la Biblioteca.
 

 
Drets:
L'usuari es compromet a utilitzar aquesta documentació només amb finalitats investigadores, a citar la procedència, si en fa divulgació, i a lliurar a la Biblioteca qualsevol treball que resulti de la seva consulta. La consulta o reproducció dels documents no pressuposa l'obtenció de cap dret referent a la propietat intel·lectual del contingut dels documents. Qualsevol utilització contrària a la legislació que la regula i als drets que genera serà responsabilitat de l’usuari.
 
 
Contacte: Bib.socials@uab.cat