Fons Piquer i Jover

Col·leccions Especials
Biblioteca de Ciències Socials

Descripció de la col·lecció:
En Josep-Joan Piquer i Jover (1911-1985) fou un reconegut pedagog i historiador.  Va començar com a educador a l’Escola-Granja de Plegamans dins del Patronat de la Infància Abandonada, sota la supervisió de l’eminent pedagog Josep Pedragosa. Va continuar la seva tasca a l’Institut Psicotècnic de la Generalitat de Catalunya i més tard al Consell Superior de Protecció de Menors, creat l’any 1942.  L’any 1945 se li concedeix el premi Fundació Pelfort i Xinxó de la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País, per la seva obra mestra El Nen abandonat i delinqüent,  publicat el 1946.
 
Va orientar la seva activitat en la investigació dels drets dels infants, la protecció dels menors, l’adopció i l’assistència dels menors, la delinqüència juvenil, la família i els problemes socials de les famílies. La col·lecció és de gran interès per a l’abast de la comunitat universitària, especialment pels investigadors.
 
Part de la col·lecció pertanyia al fons de l’antiga Biblioteca General de la UAB i una altra part va arribar com a donatiu a través  de la seva filla Rosa Maria Piquer i Pomés i l’Arxiu Comarcal d’Osona.
 
Tipologia de documents i nombre de documents:
La col·lecció de la Biblioteca de Ciències Socials està formada per més de 1000 títols de monografies i fullets (publicacions editades amb menys de 50 pàgines).
 
Dates límit de la col·lecció: 1860-1996
 
Data d’incorporació de la col·lecció: 2002
 
Biblioteca dipositària: Biblioteca de Ciències Socials
 
On consultar la documentació: Sala de Personal Investigador
 

 

Drets:
L'usuari es compromet a utilitzar aquesta documentació només amb finalitats investigadores, a citar la procedència, si en fa divulgació, i a lliurar a la Biblioteca qualsevol treball que resulti de la seva consulta. La consulta o reproducció dels documents no pressuposa l'obtenció de cap dret referent a la propietat intel·lectual del contingut dels documents. Qualsevol utilització contrària a la legislació que la regula i als drets que genera serà responsabilitat de l’usuari.
 
Contacte: Bib.socials@uab.cat