Revistes antigues d'art i cultura

Col·leccions Especials
Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General

Fons de revistes principalment catalanes de temàtica artística i literària, des de principis del segle XIX fins meitat del segle XX. La importància del fons radica en l'abast quantitatiu i qualitatiu de la col·lecció. Les publicacions inclouen tota la producció literària, poètica i artística d’una època que inclou des de moviments artístics com el modernisme a moviments més avantguardistes.
La acurada cobertura cronològica del fons, ofereix a l’investigador una font inestimable per a l’estudi d’aquest període històric, ric en creació artística i reconstrucció d’una identitat nacional catalana.

Descripció de la col·lecció: Col·lecció formada per 600 títols de revistes, la majoria en un excel·lent estat de conservació. Els diferents projectes de digitalització portats a terme, contribueixen a la preservació d’aquest patrimoni, el qual es pot consultar a través dels diferents dipòsits digitals, DDD, MDC o ARCA.

Dates límits del fons: 1805-1960

Data d’incorporació del fons: 1971-1998

Biblioteca dipositària: Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General

Consulta del fons:

Drets: L'usuari es compromet a utilitzar aquesta documentació només amb finalitats investigadores, a citar la procedència, si en fa divulgació, i a lliurar a la Biblioteca qualsevol treball que resulti de la seva consulta. La consulta o reproducció dels documents no pressuposa l'obtenció de cap dret referent a la propietat intel·lectual del contingut dels documents. Qualsevol utilització contrària a la legislació que la regula i als drets que genera serà responsabilitat de l’usuari.

Contacte: bib.comunicacio@uab.cat