Reserva d'Història del Dret

Col·leccions Especials
Biblioteca de Ciències Socials

Descripció de la col·lecció:
Col·lecció de documents sobre Dret, adquirits majoritàriament pel Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques, pel Departament de Dret Eclesiàstic i alguns a través de donatius.

Tipologia de documents i nombre de documents:
Són 161 documents editats des de 1564 fins el 1817, la major part dels quals estan escrits en llatí, i la resta en castellà, francès, anglès i algun en italià.

Dates límit de la col·lecció: 1564-1817

Data d’incorporació de la col·lecció: 1987 endavant

Biblioteca dipositària: Biblioteca de Ciències Socials

 

On consultar la documentació:

 

Drets:
L'usuari es compromet a utilitzar aquesta documentació només amb finalitats investigadores, a citar la procedència, si en fa divulgació, i a lliurar a la Biblioteca qualsevol treball que resulti de la seva consulta. La consulta o reproducció dels documents no pressuposa l'obtenció de cap dret referent a la propietat intel·lectual del contingut dels documents. Qualsevol utilització contrària a la legislació que la regula i als drets que genera serà responsabilitat de l’usuari.

Contacte: bib.socials@uab.cat