Reserva Carandell (1554-1801)

Col·leccions Especials
Biblioteca de Ciències Socials

Breu descripció de la formació de la col·lecció:
La col·lecció Reserva Carandell (1554-1801) és una col·lecció que forma part de la Biblioteca Econòmica Carandell i està formada per 541 documents (diferents de les Pragmàtiques)  de matèries de Dret, Economia, Polítiques, Sociologia i Educació.

Dates límit de la col·lecció: 1554-1801

Data d’incorporació de la col·lecció: 1979

Biblioteca dipositària: Biblioteca de Ciències Socials

On consultar la documentació:

Drets:
L'usuari es compromet a utilitzar aquesta documentació només amb finalitats investigadores, a citar la procedència, si en fa divulgació, i a lliurar a la Biblioteca qualsevol treball que resulti de la seva consulta. La consulta o reproducció dels documents no pressuposa l'obtenció de cap dret referent a la propietat intel·lectual del contingut dels documents. Qualsevol utilització contrària a la legislació que la regula i als drets que genera serà responsabilitat de l’usuari.

Contacte: bib.socials@uab.cat