Literatura catalana traduïda de l'Institut Ramon Llull

Col·leccions Especials
Biblioteca d'Humanitats

Descripció de la col·lecció:
El fons de literatura catalana traduïda prové d’una donació feta per l’Institut Ramon Llull a través de la Càtedra Jordi Arbonès el 2013 i consta d’uns set-cents volums d’autors catalans traduïts a altres idiomes. Es tracta, per tant, d’una de les col·leccions d’aquestes característiques més completes del món. Hi trobem representat un ventall molt ampli d’autors de totes les èpoques, des de les cròniques medievals fins a les plomes més destacades de l’actualitat. També presenta una gran varietat quant a les llengües de les traduccions, que van des de les més properes (el castellà, el francès, l’italià o el portuguès) fins a les més llunyanes (el japonès, el turc o el vietnamita); des de les més esteses (l’alemany, l’anglès, el rus o el xinès) fins a les d’abast més restringit (el basc, el danès, l’eslovè o l’occità). Per bé que hi predomina la novel·la i en menor grau la poesia, hi trobem igualment mostres d’altres gèneres, com el teatre, l’assaig, el dietarisme o la literatura infantil.

Dates límit: 1940-

Data d’incorporació de la col·lecció: 2015

Biblioteca dipositària: Biblioteca d’Humanitats

On consultar la documentació: Biblioteca d’Humanitats

Contacte: bib.humanitats@uab.cat

Col·lecció de literatura catalana traduïda de l'Institut Ramon Llull