Informes anuals empresarials

Col·leccions Especials
Biblioteca de Ciències Socials

Descripció de la col·lecció:

La col·lecció d’informes anuals forma part de la Biblioteca de Ciències Socials i està integrada aproximadament per unes 1000 publicacions periòdiques que són informes o memòries que resumeixen les principals dades de l’activitat interna d’una entitat al llarg de l’any corresponent.

Aquesta col·lecció es va iniciar a partir de 1980. Primer es va fer una selecció prèvia de les empreses que podien ser d’interès per als nostres investigadors per a posteriors estudis. L’objectiu principal va ser preservar aquesta documentació interna que només les mateixes empreses conservaven mentre existien. La incorporació de nous títols sempre s’ha fet per donatiu de les empreses que ens enviaven la seva documentació.

Inicialment el fons era tot en suport paper i posteriorment es van anar incorporant suports electrònics (especialment CD-ROM) en format PDF (Adobe Acrobat). I actualment ja la publicació d’aquesta informació a Internet ens ha abocat a crear una col·lecció d’informes anuals al nostre dipòsit digital DDD.

A més d’informes anuals generals la col·lecció informes empresarials també inclou informes anuals de sostenibilitat, de responsabilitat social corporativa, mediambientals i altres relacionats.

Tipologia de documents:

Segons l’entitat que elabora i alhora publica la memòria poder agrupar els documents en tres tipologies:

  1. Informes anuals d’empreses espanyoles i internacionals
  2. Informes anuals d’entitats bancàries espanyoles i internacionals (bancs i caixes d’estalvis)
  3. Informes anuals de cambres de comerç espanyoles

Dates límit de la col·lecció: aproximadament des de 1960 fins a l’actualitat

Data d’incorporació de la col·lecció: des de 1980 fins a l’actualitat

Biblioteca dipositària: Biblioteca de Ciències Socials

On consultar la documentació:

  • Col·lecció en paper i digital en suport CD-ROM: Sala de revistes. Planta 0. Edifici B (Biblioteca de Ciències Socials).
  • I una altra part en suport paper al Dipòsit de la Biblioteca de Ciències Socials (Planta -3). Cal sol·licitar el document des del formulari de sol·licitud de documents de dipòsit i recollir-lo al taulell de préstec de la planta 0.
  • Col·lecció digital: DDD
  • Catàleg UAB

Drets:

Els documents d'aquesta col·lecció estan subjectes a la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual. La consulta o reproducció dels documents no pressuposa l'obtenció de cap dret referent a la propietat intel·lectual del contingut dels documents. Qualsevol utilització contrària a la legislació que la regula i als drets que genera serà responsabilitat de l’usuari.

Contacte: bib.Socials@uab.cat