Guions de Ràdio Barcelona

Col·leccions Especials
Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General

Col·lecció de guions radiofònics amb la programació diària (de 1925 a 1958) de l’emissora EAJ-1 Radio España de Barcelona, més tard anomenada Ràdio Barcelona. Una documentació única per reconstruir els primers trenta anys de vida de Ràdio Barcelona. El contingut d’aquests documents ens transporta a la nostra història més recent, i a una època i forma de viure d’una part de la població d’aquest país.

Dates límits del fons: 1925-juny 1958

Data d’incorporació del fons: 1996

Biblioteca dipositària: Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General.

On consultar la documentació:

Drets: L'usuari es compromet a utilitzar aquesta documentació només amb finalitats investigadores, a citar la procedència, si en fa divulgació, i a lliurar a la Biblioteca qualsevol treball que resulti de la seva consulta. La consulta o reproducció dels documents no pressuposa l'obtenció de cap dret referent a la propietat intel·lectual del contingut dels documents. Qualsevol utilització contrària a la legislació que la regula i als drets que genera serà responsabilitat de l’usuari.

Contacte: bib.comunicacio@uab.cat