Estadístiques històriques en microforma

Col·leccions Especials
Biblioteca de Ciències Socials

La col·lecció d’Estadístiques històriques (s. XVIII-XX) en microforma és un fons que la Biblioteca va adquirir a principis de la dècada dels 90 del s. XX i es tracta d’una selecció de documents amb informació estadística reproduïts en microforma per les editorials Chadwyck-Healey (ara ProQuest) i Research Publications.

Descripció de la col·lecció:

Està integrada per diverses subcol·leccions:

1. International Population Census Publications. Europe. Són 72 títols (monografies) de censos històrics de població dels països europeus des del segle XVIII fins al segle XX en format microfilm.

2. Official Statistical Serials. Són 55 compendis estadístics des de segle XIX al segle XX, amb estadístiques geogràfiques, econòmiques, financeres, socials i demogràfiques publicades pels organismes oficials de diversos països d’Europa, Àfrica i Amèrica Llatina i el Carib en suport microfitxa. Aquesta col·lecció està formada per les següents subcol·leccions:
- African Official Statistical Serials, 1867 - 1982
- European Official Statistical Serials, 1841-1984
- Latin American and Caribbean Official Statistical Serials, 1821-1982


3. Economic Surveys. Estudis econònomics elaborats pel Departament de Comerç de l’Ambaixada anglesa de cada país i contenen informació econòmica, financera i comercial dels països procedent majoritàriament de fonts oficials. Tenim uns 30 títols corresponents a països europeus.La majoria comencen al 1921 i el més recent que podem trobar és de 1957 en algun cas.

4. Annual Reports of the World’s Central Banks. Selecció de 27 informes anuals, en el nostre cas, només bancs centrals europeus en microforma des de 1946 fins a 1983.

Dates límit de la col·lecció: S. XVIII-XX

Data d’incorporació de la col·lecció: Cap a 1993

Biblioteca dipositària: a partir del juliol del 2018, a la Biblioteca de Ciències de la Comunicació

On consultar la documentació:
- Biblioteca de Ciències de la Comunicació
- Catàleg UAB

Drets: Els documents d'aquesta col·lecció estan subjectes a la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual. La consulta o reproducció dels documents no pressuposa l'obtenció de cap dret referent a la propietat intel·lectual del contingut dels documents. Qualsevol utilització contrària a la legislació que la regula i als drets que genera serà responsabilitat de l’usuari.

Contacte: bib.comunicacio@uab.cat