Cartells polítics

Col·leccions Especials
Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General

Col·lecció de cartells polítics des de 1970 fins a l’actualitat en format paper i digital. Inclou publicitat de partits polítics, sindicats, associacions, etc.

La col·lecció en paper procedeix del Centre de Documentació de la Comunicació (CEDOC), secció de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Es tracta d'una col·lecció viva. Els cartells reflecteixen l’activitat política del període esmentat amb propaganda electoral dels diferents comicis (estatals, autonòmics i locals), publicitat de partits polítics, sindicats i associacions de la societat civil. Destaquen un conjunt de cartells d'àmbit internacional de diferents dècades del segle XX, principalment d'Itàlia i Xile, així com alguns de França, Portugal, Grècia i la Unió Soviètica. Part del fons (6.269 cartells) ha estat digitalitzat. La col·lecció virtual es va veure incrementada per la col·lecció personal de Josep Vinyals. A l’actualitat i mitjançant un projecte innovador, la recol·lecció de cartells es fa directament a través de la xarxa social twitter.

Descripció de la col·lecció: El fons documental està format per 15.000 cartells en format paper. La col·lecció digital està composta per 10.338 cartells

Dates límits del fons: 1970 - Fins l’actualitat

Biblioteca dipositària: Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General. CEDOC

On consultar la documentació:

Drets: L'usuari es compromet a utilitzar aquesta documentació només amb finalitats investigadores, a citar la procedència, si en fa divulgació, i a lliurar a la Biblioteca qualsevol treball que resulti de la seva consulta. La consulta o reproducció dels documents no pressuposa l'obtenció de cap dret referent a la propietat intel·lectual del contingut dels documents. Qualsevol utilització contrària a la legislació que la regula i als drets que genera serà responsabilitat de l’usuari.

Contacte: bib.comunicacio@uab.cat