Biblioteca Econòmica Carandell

Col·leccions Especials
Biblioteca de Ciències Socials

Breu descripció de la formació de la col·lecció:
Fons bibliogràfic recopilat per l’economista Joan Carandell i Marimón (1901-1988)  especialitzat en temes d’Economia i Pensament Econòmic. També conté documents sobre Sociologia i Dret (segles XVI al XX).
Hi ha una part del fons digitalitzada.

Tipologia de documents i nombre de documents
La col·lecció està formada per més de 11.000 documents entre monografies i publicacions periòdiques que corresponen a obres editades durant els segles XIX i XX, més de 175 publicacions periòdiques, 1.800 fullets, 600 volums de Reserva editats entre els segles XVI i XVIII,  1.130 documents diversos (S. XVI-XIX), dels quals, aproximadament 110 són Pragmàtiques, 325 són Cédulas Reales i la resta són altres tipus de documents de caire normatiu i divers. També hi ha documentació del Fons institucional de la Casa de la Moneda del Principat de Catalunya, a partir de l’any 1808.

Dates límit de la col·lecció: 1513-1978

Data d’incorporació de la col·lecció: 1981

Biblioteca dipositària: Biblioteca de Ciències Socials
 

On consultar la documentació:

  • Col·lecció en paper: Biblioteca Econòmica Carandell. Edifici B (Biblioteca de Ciències Socials).
  • Cercador
  • DDD
  • Pàgina web de la Biblioteca Econòmica Carandell

Drets:
L'usuari es compromet a utilitzar aquesta documentació només amb finalitats investigadores, a citar la procedència, si en fa divulgació, i a lliurar a la Biblioteca qualsevol treball que resulti de la seva consulta. La consulta o reproducció dels documents no pressuposa l'obtenció de cap dret referent a la propietat intel·lectual del contingut dels documents. Qualsevol utilització contrària a la legislació que la regula i als drets que genera serà responsabilitat de l’usuari.

Contacte: bib.socials@uab.cat