Memòria Personal

Col·leccions Especials
Biblioteca d'Humanitats

Descripció de la col·lecció:
Les memòries personals es conserven en diversos tipus de documents (epistolaris, dietaris, memòries, autobiografies, llibres de comptes, cròniques) i aporten dades familiars, patrimonials, comptables o històriques. S’han anat trobant en arxius personals, patrimonials o en cases particulars, entre altres, i estan relacionades principalment amb la ciutat (amb els gremis, per exemple) i amb el món pagès (en relació amb el mas o o la casa).

La Universitat Autònoma de Barcelona, a través del Grup de Recerca Manuscrits (Departament d’Història Moderna i Contemporània) i de la Biblioteca d’Humanitats està treballant en aquest Arxiu de la Memòria Personal a escala europea, establint vincles amb els homònims italians, francesos i anglesos de primer nivell, perseguint una projecció nacional i internacional de la història de Catalunya a través d’aquestes fonts publicades i divulgades. De moment, la base de dades es concentra entre el final de l’època medieval fins al segle XIX.

Dates límit: Segle XVI – Segle XIX

Data d’incorporació de la col·lecció: 2011

Biblioteca dipositària: Biblioteca d’Humanitats

On consultar la documentació: DDD

Drets: Aquestes obres han estat identificades com a lliures de restriccions d'ús conegudes segons la llei de propietat intel·lectual, incloent-hi els drets afins. Podeu copiar, modificar i distribuir les obres, així com fer-ne comunicació pública, fins i tot amb finalitat comercial, sense necessitat de demanar permís.

Contacte: bib.humanitats@uab.cat

Memòria Personal