Zotero bàsic - curs virtual en català per a doctorands

Curs virtual de Zotero per a doctorands

Zotero bàsic - curs virtual en català per a doctorands

 

24/05/2022

Curs d’autoformació a l’aula Moodle del Campus virtual de la UAB sobre Zotero, gestor de referències bibliogràfiques de programari lliure que permet importar referències des de bases de dades i catàlegs, organitzar-les, compartir-les i incloure-les com a citació en els treballs.

L'objectiu d'aquest curs és oferir una visió àmplia del gestor bibliogràfic Zotero, que permet emmagatzemar, organitzar, gestionar i compartir la informació.

Aquest curs consta de cinc mòduls que contenen explicacions teòriques sobre el tema treballat i enllaços d’interès que complementen els continguts. S’estima una dedicació estimada de 4'5 hores.

Dates: aula virtual oberta de l'1 al 30 de juny de 2022.

Inscripció oberta fins el 27 de maig https://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=7163

Aquesta notícia s'emmarca dins dels següents ODS

  • Educació de qualitat