Què fem a les #BibliotequesUAB

Què fem a les #BibliotequesUAB 2020

Principals actuacions de les Biblioteques UAB durant l'any 2020

19/05/2021

Us presentem el document Què fem a les #BibliotequesUAB 2020, una memòria breu de les principals actuacions que les Biblioteques UAB han dut a terme durant aquest any passat.

El 2020 destaca per l’esforç del personal de les biblioteques per mantenir un nivell de qualitat òptim tant en la prestació com en la implementació de nous serveis, tot i les restriccions derivades de la COVID-19.

Al voltant dels sis eixos clau del Pla estratègic 2019-2022 del Servei de Biblioteques UAB (Docència, Recerca, Persones, Campus, Governança i Reconeixement), es donen a conèixer els resultats de l’activitat desenvolupada, com ara:

  • Servei d’assessorament virtual personalitzat, on l’usuari ha pogut contactar amb personal expert a través de videoconferència;
  • Biblioteques en línia, com a portal d’accés a tots els serveis digitals de les Biblioteques UAB;
  • Cicle de Comunicació de la Recerca, per donar suport a estudiants, professors i investigadors en la seva vessant d’autors i divulgadors de la producció científica;
  • Pla d’espais de les Biblioteques UAB, que ha de permetre avançar en la remodelació dels locals actuals per a fer-los més flexibles i sostenibles i adaptats a les necessitats que comporta la transformació digital de l’educació superior.  

L'augment generalitzat de la connexió digital durant el 2020 s'ha fet palès en les consultes al portal web de les Biblioteques UAB, en els accessos remots a la col·lecció digital i també en una major participació en les xarxes socials.

Durant l’any s’han fet també exposicions bibliogràfiques i s’han celebrat actes, com la Setmana de l’Accés Obert o el premi anual Amics de les Biblioteques.  

Complementàriament, s’han dedicat recursos per condicionar els espais amb bústies de retorn, control d’aforament i altres mesures per garantir en tot moment la seguretat sanitària a les biblioteques UAB.

Us convidem a consultar aquestes i altres dades significatives de l’any 2020 en aquesta publicació.

També teniu disponible la Memòria anual, amb una sèrie més detallada d’informacions i d’estadístiques de tots els serveis.