Nou web de Suport a l'Acreditació i Avaluació de la Recerca

SAAR

El Servei de Biblioteques de la UAB ha actualitzat el web de Suport a l’Acreditació i Avaluació de la Recerca (SAAR) actualitzant l’organització dels continguts i el seu disseny.

05/09/2022

L’any 2012 va néixer la Web de Suport a l’Acreditació i Avaluació de la Recerca (SAAR) amb l’objectiu d’ajudar els docents i els investigadors a trobar la informació necessària per omplir els formularis d’acreditacions, sexennis i trams de recerca que demanen les agències: ANECA, AQU i CNEAI.

La SAAR també fa un recull dels indicadors de qualitat que es fan servir per avaluar la producció científica (Factor d’Impacte, Quartil, Eigenfactor, Índex H, etc.) i també dels recursos que ofereixen aquests indicadors.

Durant els darrers anys s’ha treballat en una renovació total d’aquesta eina reorganitzant continguts i oferint una plataforma web més moderna i àgil. Així doncs, la nova interfície web SAAR que trobeu a www.uab.cat/biblioteques/acreditacio s’obre aquest 2022 oferint informació sobre els criteris i requisits d’acreditació per avaluar la producció científica dels programes:

-    ANECA – ACADEMIA
-    ANECA – PEP
-    ANECA - CNEAI
-    AQU - Acreditacions
-    AQU - Mèrits de recerca 

Concretament, s'ha buidat la informació de les 9 darreres convocatòries d’aquestes agències per a totes les categories docents i en totes les àrees de coneixement, i s’han creat un total de 92 plantilles sintetitzades per ajudar el personal investigador a trobar la informació que necessita per a l’avaluació de la seva activitat de recerca a través de les publicacions de les quals en són autors/es.

La SAAR segueix mostrant quins són els indicadors específics que demana cada una de les agències per a cada àrea temàtica, i indica quines són les fonts i recursos que permeten obtenir aquests indicadors; també enllaça als organismes oficials per obtenir les acreditacions.

Organitzada amb una estructura intuïtiva i de fàcil navegació, la nova SAAR permetrà al PDI trobar la informació de manera més àgil gràcies a la seva interconnexió entre apartats. El Servei de Biblioteques actualitzarà de manera periòdica aquest portal per adequar-se a les noves convocatòries i als nous recursos que van sorgint en l’àrea de les acreditacions i avaluacions de publicacions científiques.

La SAAR ha estat, des de la seva inauguració el 2012, un recurs molt ben valorat pel personal docent i investigador de la UAB, i ha servit des de llavors com una eina de recolzament al servei d’assessorament que les biblioteques ofereixen als docents i investigadors.

Confiem que aquesta nova SAAR que ara inaugurem continuï esdevenint una eina útil i fiable, així com també àgil i intuïtiva, i que faciliti el procés d’acreditació al PDI de la universitat.
Us encoratgem a fer-hi una visita a www.uab.cat/biblioteques/acreditacio! I... Bon ús!

Aquesta notícia s'emmarca dins dels següents ODS

  • Educació de qualitat