Més revistes per a publicar en accés obert sense cost per als autors

APC gratis per publicar en Accés Obert

A partir del 2023 les revistes de Cambridge University Press i American Institute of Physics (AIP) també estan disponibles per publicar en accés obert sense cost per als autors.

23/05/2023

La UAB disposa per a l’any 2023 de més de 600 Article Processing Charges (APC) per finançar al 100% la publicació en més de 6.400 revistes d’Elsevier, SpringerNature, Wiley (inclou Hindawi), Emerald i ACS. Aquest any també disposem d’APC per publicar sense cost per als autors a gairebé totes les revistes de Cambridge University Press i de l’American Institute of Physics (AIP).

El personal docent i investigador (PDI) i l’estudiantat de doctorat que siguin autors de correspondència (corresponding authors) d’articles de revistes incloses a l’acord amb un d’aquests editors podrà optar a tenir una APC 100% finançada.

Normalment, una vegada superada la revisió per experts el mateix editor informarà l’autor de la possibilitat de sol·licitar el finançament de l’APC. En cas de voler-hi optar, la petició arribarà a la UAB i aquesta comprovarà si el sol·licitant compleix els criteris per a l’assignació de les APC aprovats per la Universitat. En base a aquests criteris es procedirà a acceptar o denegar la petició i l’investigador serà informat del resultat.

Durant el 2022 la UAB ha finançat la publicació de 358 articles, que es van incorporant periòdicament al Dipòsit Digital de Documents (DDD).

Més informació:

Servei d'informació Pregunt@

Pàgina web sobre finançament per publicar en accés obert

Aquesta notícia s'emmarca dins dels següents ODS

  • Pau, justícia i institucions sòlides
  • Educació de qualitat