Finançament per publicar

Acords transformatius

Acords transformatius CRUE-CSIC amb els editors Elsevier, Wiley, Springer-Nature i l’associació American Chemical Society (ACS)

21/05/2021

Anomenem acord transformatiu al contracte que s’estableix entre un consorci o una universitat amb un editor de revistes acadèmiques en el que es canvia el model de subscripció que hi havia vigent fins aquell moment. Concretament, es passa de “pagar per llegir” a “pagar per llegir i per publicar en accés obert”. 

Durant aquest 2021 CRUE-CSIC està signant a nivell nacional acords transformatius amb els editors Elsevier, Wiley, Springer-Nature i l’associació American Chemical Society (ACS) pel període 2021-2024. Pel PDI i estudiants de doctorat que siguin autors de correspondència d’articles de revistes incloses a l’acord amb un d’aquest editors voldrà dir poder optar a tenir una APC (Article Processing Charges) gratuïta o amb descompte. Una vegada superada la revisió per experts el mateix editor informarà a l’autor de correspondència de la possibilitat de sol·licitar la gratuïtat de l’APC. En cas de voler-hi optar, la petició arribarà a la UAB i aquesta comprovarà si el sol·licitant compleix els criteris per l’assignació de les APC aprovats per la Universitat i en base a aquests procedirà a acceptar o denegar la petició. L’investigador serà informat del resultat. 

Us podeu mantenir informats sobre el finançament per publicar en accés obert a la UAB a través de les pàgines web acords transformatius i descomptes per publicar en accés obert. Podeu consultar els títols de les revistes d’Elsevier i Wiley incloses a l’acord a la pàgina web del CSUC, en breu hi haurà també les llistes de revistes dels altres editors. 

Aquest finançament facilita la publicació en accés obert als investigadors de la universitat. A més aquests acords demostren el compromís adquirit per la CRUE en la Declaració del document Compromisos de las Universidades ante la Open Science (CRUE febrer 2019).

3. Incluir el acceso abierto inmediato en cualquier negociación con los editores de publicaciones científicas, promoviendo al mismo tiempo el pago de un precio equitativo que, en ningún caso, ha de implicar un gasto superior al actual, el cual permita hacer sostenible el sistema de comunicación científica.

Contacte: Pregunt@