• UABDivulga
29/07/2020

Valor pronòstic de l'anàlisi de la variabilitat cardíaca en cavalls amb còlic

colico

La variabilitat cardíaca és un indicador del ritme cardíac que oscil·la en funció de nivells d’estrès o relaxació, però també se'n pot desvincular. És de gran interès en l’avaluació clínica per entreveure l’adquisició de malalties cardíaques com l’infart o el còlic, aquest últim difícil de detectar en cavalls per la semblança dels símptomes presentats. L’experiment d’una mostra de 51 cavalls va estudiar la variabilitat cardíaca d'aquests i va adquirir “valors límit” per valorar-ne la supervivència. Així, es va preveure un perfil clínic susceptible a contreure aquesta o altres afeccions cardiovasculars.

Cavall amb còlic. ©anjajuli /iStockphoto

Encara que els humans i animals domèstics tinguem un ritme cardíac regular, els intervals entre cada batec no tenen la mateixa durada. Aquests petits canvis que ocorren normalment constitueixen l'anomenada "variabilitat cardíaca". Aquesta es pot mesurar amb l'electrocardiograma o amb alguns pulsòmetres "sofisticats" per a la pràctica esportiva. El fet d'analitzar-la permet reconèixer si estem relaxats o sota estrès. Ens dóna també informació de l'estat del sistema nerviós autònom, la part del sistema nerviós responsable del control involuntari de moltes funcions com la respiració, la motilitat intestinal i els batecs cardíacs. Si la variabilitat cardíaca disminueix, vol dir que hi ha un major component d'estrès, i viceversa. Si augmenta, ens indica que estem en una condició de relaxació.

L'anàlisi de la variabilitat cardíaca s'ha fet servir per a estudis etològics i comportamentals en persones i en animals, però recentment se li ha trobat un possible valor també en l'activitat clínica. Per exemple, en medicina humana s'ha demostrat que la disminució de la variabilitat cardíaca està associada a un pronòstic desfavorable en pacients amb septicèmia o amb malalties cardíaques com l'infart.

El còlic és una malaltia molt comuna en cavalls que pot tenir desenllaç fatal en alguns casos, així que és molt important localitzar la causa del dolor abdominal i instaurar el tractament adequat com més aviat millor. Generalment, els cavalls amb còlic manifesten dolor gratant el terra, mirant-se el flanc, tombant-se o rebolcant-se, però no hi ha grans diferències de signes entre una alteració lleu o una greu. Per això, els veterinaris han de visitar el cavall i, amb un conjunt de proves diagnòstiques, establir un diagnòstic presumptiu i instaurar un tractament específic segons el cas. No obstant això, no sempre és tan fàcil arribar al diagnòstic, ja que moltes malalties s'assemblen per les troballes al laboratori.

Al Servei de Medicina Interna Equina de la Fundació Hospital Clínic Veterinari de la UAB s'ha investigat els canvis en la variabilitat cardíaca en cavalls referits per dolor còlic agut. Aquest estudi inclou 51 cavalls adults en els quals es va determinar la variabilitat cardíaca mitjançant un pulsòmetre en el moment de l'ingrés a l'hospital. D'aquests 51 cavalls, 41 van sobreviure i se'ls va donar d'alta, mentre que 10 van morir o se'ls va aplicar l'eutanàsia a causa d'un greu pronòstic. En comparar simplement la freqüència cardíaca dels cavalls que van sobreviure amb la resta, no es va observar cap diferència. No obstant això, la variabilitat cardíaca va ser més baixa en els cavalls que van morir. És més, amb alguns dels paràmetres de variabilitat cardíaca, es van poder identificar uns "valors límit" per predir si el cavall tenia més o menys probabilitats de sobreviure.

Aquestes alteracions en la variabilitat cardíaca dels no supervivents poden ser degudes a l'elevat estat d'estrès, però poden també reflectir alteracions precoces en la funció cardiovascular. D'aquesta manera, l'anàlisi de la variabilitat cardíaca podria ser útil per identificar tan aviat com es pugui els casos més greus. A més, és una tècnica diagnòstica no invasiva que no requereix un equipament especial i que es pot avaluar de forma ràpida, de manera que val la pena seguir investigant en aquest camp.

Valentina Vitale1Eduard José Cunilleras2

1Servei de Medicina Interna Equina, Fundació Hospital Clínic Veterinari, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

2Departament de Medicina i Cirurgia Animals, Facultat de Veterinària (UAB).

Referències

Vitale, V., Viu, J., Armengou, L., Ríos, J., Jose-Cunilleras, E. Prognostic value of measuring heart rate variability at the time of hospital admission in horses with colicAmerican Journal of Veterinary Research. V. 81 (Nº 2), pp. 147-152, 2020. https://doi.org/10.2460/ajvr.81.2.14

 
View low-bandwidth version