• UABDivulga
22/09/2016

Una nova xarxa promourà el tractament i reciclatge d’aigües residuals de les pimes iberoamericanes

xarxa triton
La Xarxa TRITÓN, finançada pel programa CYTED i constituida per nou grups de recerca, quatre pimes tecnològiques i altres quatre pimes usuàries de vuit països diferents, utilizarà solucions sostenibles fonamentades en processos biològics per tractar i reciclar aigües industrials de les petites i mitjanes empreses a tota iberoamèrica. El grup de recerca GENOCOV de la UAB coordina la xarxa.
istockphoto/tuachanwatthana

Actualment, el tractament i reciclatge d'aigües industrials és un problema que no està resolt a Iberoamèrica, bé perquè no es realitza adequadament o bé perquè es fa amb tecnologies cares i poc sostenibles. Aquest problema es fa més gran quan ens referim a les aigües residuals de la petita i mitjana empresa (PIME), que moltes vegades no compten amb els mitjans i coneixements suficients per abordar el problema.

A més a més, la falta d'una legislació harmonitzada entre els països de la regió dificulta la transferència i aplicació de tecnologia entre empreses de diferents països. Així doncs, la xarxa TRITÓN pretén promoure el tractament i reciclatge d'aigües residuals de la PIME iberoamericana mitjançant solucions sostenibles fonamentades en processos biològics.

El concepte de TRITÓN pretén solucionar el problema plantejat per les PIMEs iberoamericanes que requereixen de noves tecnologies per a tractar i reciclar les seves aigües de procés. Aquestes tecnologies seran desenvolupades per les universitats i centres de I+D de la xarxa i transferides a les PIMEs tecnològiques amb capacitat de implementar-les a escala industrial a les PIMEs usuàries finals.Pilars de la xarxa TRITÓN

Així doncs, els objectius de la Xarxa TRITÓN són identificar la problemàtica de tractament i reciclatge d'aigües residuals i de procés en els diferents sectors industrials de les PIMEs iberoamericanes; promoure interaccions científiques estables i continuades entre els grups de recerca iberoamericans que treballen en tractament i reciclatge d'aigües industrials; dissenyar, desenvolupar i difondre solucions sostenibles de tractament i reciclatge d'aigües industrials fonamentades en processos biològics; i integrar els aspectes fonamentals, tecnològics i econòmics de les solucions sostenibles de tractament i reciclatge d'aigües industrials.

TRITÓN també pretén promoure la transferència tecnològica des dels centres de recerca a les PIMEs tecnològiques i, des d'aquestes, a les PIMEs usuàries finals de les tecnologies; ajudar a les administracions públiques iberoamericanes a desenvolupar, si s’escau, i harmonitzar la legislació referent al tractament i reciclatge d'aigües industrials; facilitar la formació i la capacitació de recursos humans dels grups de recerca i PIMEs iberoamericans en tractament i reciclatge d'aigües industrials; impulsar l’intercanvi d'informació, experiències i capital humà; elaborar documents tècnics amb la informació i resultats obtinguts durant l'acció; i desenvolupar i difondre una aplicació informàtica que ajudi a les PIMEs iberoamericanes a seleccionar, de forma senzilla, la millor solució per al tractament i reciclatge de les seves aigües residuals.

Entre els beneficis esperats per a la regió Iberoamericana es troba un increment de l'activitat empresarial per l'augment de la competitivitat de les PIMEs. De les PIMEs usuàries finals perquè veuran disminuir la seva problemàtica ambiental i incrementaran el reciclatge de les aigües i de les PIMEs tecnològiques perquè disposaran en la seva cartera de productes de nous processos més econòmics i sostenibles. També s’espera un increment de la col·laboració entre països a través dels grups de recerca representats a la xarxa TRITÓN. Aquesta col·laboració permetrà desenvolupar noves tecnologies i transferir-les al mercat a través de les PIMEs tecnològiques.

La xarxa implicarà una millora en la capacitació del capital humà de la regió (estudiants universitaris i tècnics d'empreses) en el tractament i reciclatge d'aigües industrials; així com un suport a les Administracions Públiques de la Regió en el desenvolupament, si s’escau, i harmonització de les legislacions relatives al tractament i reciclatge d'aigües industrials.

Al llarg dels seus 4 anys de vigència, la xarxa realitzarà diferents tasques i aportarà 24 lliurables diferents, com per exemple: una pàgina web amb tota la informació generada per la xarxa, una aplicació informàtica perquè les PIMEs puguin triar la millor alternativa de tractament i reciclatge de les seves aigües residuals, cursos i jornades de treball amb material audiovisual dirigits a universitats, empreses i administracions públiques i 8 estades curtes de recerca entre els grups de la xarxa dirigides a joves investigadors.

Finançada pel programa CYTED, la xarxa TRITÓN (Xarxa CYTED 316RT0508) està constituïda per 9 grups de recerca de 8 països diferents (Argentina, Xile, Colòmbia, Espanya, Mèxic, Nicaragua, Portugal i Uruguai), 4 PIMEs tecnològiques de 4 països diferents (Xile, Espanya, Mèxic i Portugal) i altres 4 PIMEs usuàries finals de 3 països diferents (Argentina, Xile i Uruguai). El grup de recerca GENOCOV de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) és el coordinador de la xarxa.

El Programa CYTED és una plataforma que promou i dóna suport a la cooperació multilateral en ciència i tecnologia, orientada a la transferència de coneixements, experiències, informació, resultats i tecnologies entre els països de la Regió Iberoamericana. CYTED constitueix un instrument comú dels sistemes de ciència i tecnologia nacionals per fomentar la cooperació en Recerca i Innovació, i promoure accions de transferència de tecnologia al sector empresarial i la creació d'incubadores d'empreses a la Regió Iberoamericana.

Julián Carrera
Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental
julian.carrera@uab.cat

María Eugenia Suárez-Ojeda
Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental
mariaeugenia.suarez@uab.cat

Referències

Projecte TRITÓN. Red CYTED 316RT0508
http://triton-cyted.com/

 
View low-bandwidth version