• UABDivulga
05/10/2020

Una dieta saludable i l’esport per contrarestar l’aparició de malalties associades amb l’edat

envelliment

Una dieta nutritiva baixa en calories i la pràctica esportiva allarguen l’esperança de vida de les persones i redueixen la possibilitat de desenvolupar malalties neurodegeneratives associades a l’envelliment. En aquest marc s’inscriu l’experiment del laboratori de Psicobiologia de la Facultat de Psicologia i de l'Institut de Neurociències de la UAB que ha estudiat l'efecte d’una alimentació amb reducció del consum de calories i d’una altra amb excés en el rendiment òptim de les facultats cognitives i memorístiques en rates d’edat avançada, així com els mecanismes cerebrals conseqüents, en comparació amb rates joves.

Dos rates primes (una amb més de dos anys i l'altra de quatre mesos) i una grossa l’alimentada amb excés de calories.

En les últimes dècades, els avenços tecnològics i sanitaris han aconseguit millorar la qualitat de vida de les persones i, en efecte, incrementar la longevitat. Aquesta expectativa de vida és una bona notícia però comporta l'augment de la incidència de malalties neurodegeneratives associades a l’envelliment com l'Alzheimer i el Parkinson.

En els darrers anys hi ha hagut un interès creixent en l’estudi de determinats hàbits saludables com, per exemple, l’activitat física o el consum de dietes específiques i els seus efectes beneficiosos sobre la salut. Ja fa més d’un segle que es coneix que la dieta amb restricció calòrica, que consisteix en una reducció de la ingesta de calories sense malnutrició i amb l'aportació dels micronutrients necessaris, és capaç de prolongar la vida tant d'animals com de persones. Els mecanismes pels quals la restricció calòrica indueix longevitat són coneguts i se sap que, a més de millorar la salut en general, atura l'aparició de malalties associades a l'envelliment. Amb tot, els efectes de la dieta amb restricció calòrica sobre el cervell i la seva capacitat d'atenuar la pèrdua de funcions cognitives és un tema de debat que ha suscitat molt interès en l'àmbit de la Psicologia i la Neurociència.

Al laboratori de Psicobiologia de la Facultat de Psicologia i de l'Institut de Neurociències de la UAB s'ha dut a terme una investigació amb rates de laboratori envellides en condicions alimentàries diferents. Mentre que la meitat dels animals tenien accés lliure al menjar en tot moment, l'altra meitat va ser sotmesa a una dieta amb un 30% de reducció de la ingesta habitual des dels quatre mesos d’edat. Havent arribat a l'edat de vint-i-quatre mesos, els animals envellits i un grup de rates joves, aquest últim utilitzat per valorar l’efecte de l'edat sobre el declivi cognitiu, van ser entrenats en una prova que consistia a trobar una plataforma no visible submergida en una piscina circular a partir de senyals ubicats fora del laberint aquàtic. Tres dies després de l'entrenament, tots els animals van realitzar una prova de memòria. Tant les rates joves com les envellides en condicions de restricció calòrica van recordar millor la ubicació de la plataforma que els animals envellits en condicions d'alimentació sense restricció. A més a més, la dieta va modificar els nivells de les monoamines cerebrals (dopamina, noradrenalina i serotonina) tot afavorint la neurotransmissió en regions cerebrals com l'escorça prefrontal o l'hipocamp, que participen en la formació de la memòria. També es va constatar un efecte positiu de la restricció calòrica en l'expressió de receptors pel neurotransmissor glutamat, especialment en regions hipocampals.

Els resultats d'aquest treball contribueixen a entendre millor els efectes beneficiosos de la dieta amb restricció calòrica en l’envelliment cerebral i la seva capacitat per disminuir els efectes negatius de l'edat sobre les funcions cognitives.

Margarita Martí

Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut, Àrea de Psicobiologia, Facultat de Psicologia.

Institut de Neurociències.

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Referències

Rojic-Becker, D., Portero-Tresserra, M., Martí-Nicolovius, M., Vale-Martínez, A., Guillazo-Blanch, G. (2020). Caloric restriction modulates the monoaminergic and glutamatergic systems in the hippocampus, and attenuates age-dependent spatial memory decline. Neurobiology of Learning and Memory, 166:107107. DOI: https://doi.org/10.1016/j.nlm.2019.107107

 
View low-bandwidth version