• UABDivulga
02/2013

Un nou protocol de gestió dels nòduls pulmonars

Investigadors del Departament de Medicina de la UAB han elaborat un nou protocol de gestió dels petits nòduls pulmonars. Aquest protocol, que es basa en una classificació que, en diferents graus de sospita, té en compte la mida del nòdul, els factors de risc, les característiques radiològiques de la lesió i existència o no prèvia d'un càncer, suposa una millora respecte a d'altres protocols existents ja que redueix l'angoixa del malalt i del metge en trobar un nòdul d'aquest tipus.

En el context d'un càncer o en d'altres situacions clíniques, cada vegada més es realitzen estudis acurats utilitzant les Tomografia Computeritzada (TC) del tòrax. En aquests anàlisis sovint es veuen petits nòduls pulmonars, d'un centímetre o menys, que poden correspondre a lesions malignes o a d'altres causes. Així, cada cop és més important saber que son aquests nòduls, pels avantatges que te la cirurgia com a mètode curatiu en les lesions menors de dos centímetres, amb les tècniques conegudes com de cirurgia mínimament invasiva (de curta estada hospitalària i de menor risc que la cirurgia clàssica).

Aquest nòduls en un context oncològic poden representar un canvi important en el tractament, ja sigui quan es detecten al descobrir la malaltia o en els controls posteriors. Així, en pacients amb factors de risc, en el cas del pulmó principalment el tabac, la malaltia es pot tractar si es descobreixen precoçment.

En aquest estudi varem "marcar" aquests petits nòduls amb un arpó, i utilitzant el TC, per a què així els cirurgians els poguessin trobar amb una petita incisió i guiats per videotoracoscopia. Després varem dissenyar un protocol d'estudi d'aquests nòduls d'acord a una classificació de sospita en quatre graus, de menor a major. Aquesta classificació considera la mida del nòdul, els factors de risc, les característiques radiològiques de la lesió i existència o no prèvia de un càncer (sospita clínica i radiològica).

De 7606 estudis toràcics efectuats durant dos anys i mig al nostre centre (Hospital Sagrat Cor de Barcelona) es varen detectar 217 nòduls petits als que es va aplicar el protocol. Es varen poder seguir evolutivament 194 casos per valorar l’eficàcia del nostre protocol. Un cop avaluats el resultats, la conclusió principal de l’estudi és que la aplicació d’aquest protocol permet un maneig més resolutiu, senzill, àgil  i eficient del tractament d'aquests nòduls.

El nostre protocol doncs, es tradueix en un millor tractament i guariment dels malalts, comparativament a altres protocols existents, i soluciona l’angoixa del malalt i el metge al trobar una lesió d’aquest tipus, i per tant recomanem aplicar-lo tal com s’esta fent ja al nostre centre.

Eduard Mauri

Referències

“Maneig radiològic dels petits nòduls pulmonars: valoració crítica de la punció guiada per TAC i de la col·locació prequirúrgica d’arpons”. Tesi doctoral defensada per Eduard Mauri Paytubí el 15 de Gener del 2013. Departament de Medicina de la UAB. Dirigida pels professors A. Martinez i L. Molins.

 
View low-bandwidth version