• UABDivulga
07/10/2020

Transmissió de la dermatitis digital pel bacteri Treponema en vaques lleteres

dermatitis digital

La investigació següent se centra a estudiar la presència del bacteri Treponema spp. i la seva transmissió entre el bestiar per controlar-lo i reduir els casos de dermatitis digital que provoca. Concretament, es va observar a l’esquerda interdigital de la planta de vaques sanes, a l’esquerda de mamella i en les primeres llets de lactància d'aquestes, llocs en els quals es concentren els agents infecciosos. Es van obtenir resultats de dermatitis provocada pels bacteris T. phagedenis i T. pedis distribuïts, en diferent proporció, en aquestes tres ubicacions. 

Aquest estudi es va dur a terme per identificar els possibles reservoris o dipòsits d’infecció de Treponema spp. associat a la dermatitis digital, a partir de mostres d’esquerda de mamella de vaques sanes i de les seves primeres llets de lactància. L’objectiu era comprendre millor la transmissió d’aquest patogen i millorar les estratègies de control actuals per minimitzar el contagi d’aquesta malaltia entre el bestiar lleter.

L’estudi va demostrar que la dermatitis digital provocada per Treponema spp., semblant a la que provoquen Treponema phagedenis i Treponema pedis, es pot detectar a la pell sana de mostres d’esquerda de mamella i llet inicial. Això suggereix que aquestes zones són nínxols i reservoris potencials d’aquests bacteris involucrats en la dermatitis digital.

Per a dur a terme l’estudi, vam visitar una gran granja lletera setmanalment de març a juliol de 2015. Els resultats van revelar que un total de 25 vaques tenien lesions de dermatitis digital ubicades a l’esquerda interdigital de la planta. Es van recollir un total de 75 mostres, tres per vaca, incloses mostres d’hisops* profunds de lesions de dermatitis digital (n=25), mostres de llet anterior no asèptica (n=25) i mostres d'esquerda de mamella (n=25).

Els resultats van revelar que T. phagedenis era l’espècie més identificada en la llet inicial 40% (10/25), en comparació amb les lesions de dermatitis digital i les mostres d'esquerda de mamella amb el 32% (8/25) i 20% (5/25), respectivament. D’altra banda, T. pedis va ser l’espècie més identificada en l'esquerda de mamella 80% (20/25), en comparació amb les lesions dermatitis digital i les mostres de llet amb el 68% (17/25) i 60% (15/25), respectivament. La tècnica Reacció en Cadena de la Polimerasa (PCR) no va identificar en cap de les mostres examinades el Treponema medium o el Treponema vincentii.

Article publicat en el blog "CReSA & the city".

*Peça de cotó i fusta preparada per a la presa de mostres de la pell.

Yasser Mahmmod1,2,3

1 Investigador del Subprograma de Malalties endèmiques. IsDB Merit Research Fellow.

2 Investigador Marie Sklodowska-Curie a l'IRTA-CReSA. 

3 Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals, Àrea de Sanitat Animal. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Referències

Sobhy NM, Mahmmod YS, Refaai W, Awad A. Molecular detection of Treponema species organisms in foremilk and udder cleft skin of dairy cows with digital dermatitis. Trop Anim Health Prod. 2019 Sep 13. doi: 10.1007/s11250-019-02072-0.

CReSA and the City Blog. IRTA, Recerca i Tecnologies Alimentàries: http://www.cresa.cat/blogs/sociedad/es/dermatitis-digital-bacteri-treponema-vaques-lleteres/ 

 
View low-bandwidth version