• UABDivulga
23/02/2018

Tractaments dependents d'activitat per al dolor neuropàtic

Tratamientos dependientes de actividad para el dolor neuropático
El dolor neuropàtic ocorre per danys al sistema nerviós somatosensorial, produint típicament hiperalgesia o alodinia. En el seu treball de tesi, Victor Manuel López ha desenvolupat un protocol d'exercici en cinta que sembla reduir el dolor neuropàtic en rates amb el nervi perifèric danyat, així com una estimulació nerviosa perifèrica que alleuja els efectes de la hiperalgesia.
iStockPhoto: Rost-9D

L'inici i el manteniment del dolor neuropàtic després d'una lesió de nervi perifèric implica molts mecanismes, com ara canvis en la transducció, sensibilització central o perifèrica i nombrosos canvis plàstics a nivell central. Els tractaments farmacològics habituals no són suficients per alleujar els efectes de la hiperalgesia o alodinia produïda pel dolor neuropàtic. Amb aquests estudis vam demostrar l'eficàcia de tractaments depenents d'activitat com a teràpia alternativa i/o complementària als tractaments farmacològics habituals.

Hem mostrat com un nou protocol d'exercici en cinta rodant, en el qual augmentem la velocitat progressivament durant una hora (iTR), és capaç de reduir el dolor neuropàtic en animals amb lesió de nervi perifèric. Utilitzant un model consistent en la secció i reparació del nervi ciàtic en una rata (SNTR), es va trobar que el protocol d’iTR redueix la hiperalgesia per recodificació neural espontània, així com reducció de nivells de neurotrofines per contrarestar la reinervació col·lateral nociceptiva, prevenció de la disrupció de cotransportadors de clorur com NKCC1 i KCC2 per mantenir la inhibició central i per contrarest de la reactivitat microglial en àrees centrals.
 
Els canvis en els circuits sensorials centrals també són importants. iTR  va provocar un augment de l'activitat de les projeccions serotonèrgiques i noradrenèrgiques des dels centres del tronc encefàlic, restaurant parcialment la desinhibició central induïda després de la lesió del nervi.

També estudiem l'estimulació nerviosa perifèrica (PNS) com a tractament passiu dependent d'activitat per al dolor neuropàtic. El resultat terapèutic junt amb el patró d'activació del nervi perifèric estan estretament relacionats amb les diferències en el tipus i ubicació de l'elèctrode i la intensitat o freqüència d'estimulació.
 
A més el tipus de lesió té un paper rellevant, ja que en estudis previs hem trobat diferències quant a l'eficàcia hipoalgésica del protocol pel que fa a una altra lesió més severa De forma similar a iTR, iCES consisteix en un patró d'estimulació de freqüència creixent. Es va trobar que iCES desencadena una sèrie de canvis a nivell central, com la restauració de l'expressió de KCC2 i el receptor β2, que actuen directament sobre l'augment de l'alliberament de GABA en la medul·la espinal, facilitant junt amb la disminució de l'activitat microglial i astrocitària la reducció d’hiperalgesia mecànica produïda després d’SNTR.Victor Manuel López álvarez
Institut de Neurociències
Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

Tesi doctoral. Activity-dependent treatments for neuropathic pain, Victor Manuel López álvarez. Defensada al programa de doctorat en Neurociències. Dirigida per Xabier Navarro i Stefano Cobianchi

 
View low-bandwidth version