• UABDivulga
22/12/2022

STEPLand, el nou terme metodològic per a la Land Change Science

vista aèria d'un poble aïllat

La UAB en col·laboració amb la Universitat de Roma La Sapienza ha desenvolupat un nou terme metodològic anomenat Spatio-Temporal Patterns of Land (STEPLand) per a la Land Change Science. Amb la revisió de 250 articles sobre els canvis en els usos i cobertes del sòl, s’ha descrit un protocol de quatre passos consolidat globalment que facilita la interacció entre investigadors així com entre ells i els responsables polítics.

Istock/Alicia_Garcia

Des de fa més de 30 anys existeix un gran interès per part de la comunitat científica mundial per analitzar els canvis en els usos i en les cobertes del sòl, amb l'objectiu de copsar les implicacions socioambientals que les transformacions territorials produeixen. Amb els anys hem observat que existeixen una multitud d'articles que segueixen un cert patró metodològic a partir del projecte europeu Land-Use and Land-Cover Change (LUCC) de l'International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP) i de l'International Human Dimensions Programme (IHDP) del 1994. El projecte LUCC s’emmarca dins de la metodologia general de la disciplina anomenada Land Change Science, que busca avaluar els patrons, els processos i les conseqüències dels canvis territorials.

L'objectiu de l'article de revisió és quantificar les principals característiques dels manuscrits publicats en revistes d'impacte internacional emprant diversos indicadors. En concret, dels 9574 articles apareguts en el Web of Science amb les paraules clau "canvis en els usos i cobertes del sòl", hem revisat a través d'una lectura en profunditat 250 articles publicats del 2000 al 2019, fet que ens ha permès proposar dins del Land Change Science un flux de treball específic que hem titulat Spatio-Temporal Patterns of Land (STEPLand). El marc de treball de STEPLand inclou quatre passos: en primer lloc, analitzar els patrons dels usos i cobertes del sòl, que és el pas inicial i imprescindible per ser inclòs (250 articles); en segon lloc, identificar i modelar les forces inductores dels canvis, amb un nombre inferior de treballs (129), que inclou diversos mètodes estadístics; en tercer lloc, avaluar les conseqüències socioambientals de les transformacions, a través de mètodes qualitatius i quantitatius, amb un nombre encara inferior (105); i, finalment, definir escenaris futurs, modelats amb tècniques geo-estadístiques, amb el nombre més petit (29) però amb una tendència més recent a l’increment.

Gràfic circular. Les revistes que apareixen al gràfic són: Applied geography (29.3%), Landscape and urban planing (19.5%), Lan Use Policy (12.1%), Science of the Total Environment (10.9%), Agriculture, Ecosystems and Environment (6.1%), Journal of Environmental Management (5.5%), Sustainability (4.3%), Lanscape Ecology (3.6%), Land Degradation and Development (3.6%), Environmental Monitoring and Assessment (2.4%) i Land (2.4%)Les deu revistes principals, totalitzant 164 articles, amb la majoria de publicacions analitzades en aquesta revisió.

Els resultats empírics proporcionen les característiques principals de STEPLand. Per exemple, destaquem pel que fa al pas 1 la importància dels articles publicats en revistes especialitzades d’ecologia, medi ambient i geografia, així com la prominència de la teledetecció satel·litària. Pel que fa al pas 2 mostrem el protagonisme dels mètodes quantitatius, especialment de les regressions lineals i logístiques. En el cas del pas 3 accentuem el protagonisme dels mètodes qualitatius, relacionats amb l’agricultura, la biodiversitat i els desastres naturals, i dels quantitatius, aplicats al paisatge, aigua i clima. Finalment, en el pas 4 emfasitzem la predominança de les cadenes de Markov.   

STEPLand, doncs, és un protocol consolidat aplicat globalment, amb una gran diversitat de revistes interessades en la seva publicació, així com de disciplines i països implicats, fet que demostra que s'està convertint en una metodologia omnipresent, que pot facilitar la interacció entre investigadors de diferents àmbits, a més de la comunicació entre ells i els responsables polítics.

 
 

 

 

Pere Serra

Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Referències

Serra, P.; Salvati, L. Land Change Science and the STEPLand Framework: An Assessment of Its Progress. Land 2022, 11, 1065. https://doi.org/10.3390/land11071065

 
View low-bandwidth version