• UABDivulga
27/01/2015

Spin-Off: AiTech

Fundada per doctors i professors de la UAB i de la UPF experts en visió per computador, aquesta spin-off aporta noves tecnologies que ajuden a millorar la percepció d'una marca en el mercat de consum.

Autor: Parc de Recerca UAB

 
View low-bandwidth version