• UABDivulga
12/2009

Safari prehistòric pel Vallès

Safari Prehistòric al Vallès
Els investigadors del Institut Català de Paleontologia, encapçalats per en Joan Madurell Malapeira, van recuperar el 1997 restes de carnívors prehistòrics i d'altres animals de fa un milió d'anys, a les obres d'ampliació de la Mutua de Terrassa, just al centre del pulmó de la ciutat vallesana, al Parc de Vallparadís. L'equip ha publicat recentment l'article que demostra que la conca del Vallés era poblada per hipopòtams, cèrvols, mamuts, tigres dents de sabre, hienes gegants... fa un milió d'anys, abans que la Península Ibèrica es cobrís de neu per una de les glaciacions del Pleistocè.

Els investigadors del Institut Català de Paleontologia encapçalats per en Joan Madurell Malapeira, han publicat recentment a la prestigiosa revista americana Journal of Paleontology el primer estudi sobre els grans carnívors que poblaven la conca del Vallès ara fa un milió d’anys. El treball està basat en les restes que es recuperaren l’any  1997 a les obres d'ampliació de la Mutua de Terrassa, just al centre del pulmó de la ciutat vallesana, el Parc de Vallparadís.

Tal i com demostren estudis precedents l'actual Parc de Vallparadís era fa un milió d'anys un curs fluvial estable on vivien una gran diversitat d'animals com ara hipopòtams, cérvols, bisons, mamuts, rinoceronts i senglars envoltats d'una vegetació de ribera equivalent a la que podem trobar actualment en altres punts de Catalunya, però amb uns animals més semblants al que podríem veure a les sabanes del l'est d'Àfrica.

L'estudi que es publica ara demostra per primera vegada que jaguars, hienes gegants, llops, guineus, tigres dents de sabre i óssos de les cavernes poblaven la conca del Vallès ara fa al voltant d'un milió d'anys, just abans que les dinàmiques glacials estrictes sumissin el nord de la Península Ibèrica en l'edat del gel.

Els investigadors del ICP pretenen incidir de cara al futur en l'estudi del comportament d'aquestes espècies, per tal d'establir les relacions de competència que es podrien establir entre elles. No cal oblidar, que ara fa un milió d’anys Catalunya ja estava poblada pels primers representants del gènere Homo que arribaren poc abans d'aquest moment procedents d'Àfrica. Conèixer el comportament d'aquests carnívors facilitarà sens dubte esclarir la possible competència que tenien amb els primers homínids europeus per tal d'aconseguir fonts d'aliment.

Joan Madurell

Referències

"Carnivora from the late early Pleistocene of Cal Guardiola (Terrassa, Vallès-Penedès Basin, Catalonia, Spain)". Madurell-Malapeira, Joan; Alba, David M.; Moyà-Solà, Salvador. JOURNAL OF PALEONTOLOGY, 83 (6): 969-974 NOV 2009.

 
View low-bandwidth version