• UABDivulga
24/04/2019

Reducció de l’homofòbia en estudiants universitaris mitjançant l’apreciació de pel·lícules

analisi resposta a la pelicula
L'estudi analitza les respostes psicològiques que genera la projecció d'una pel·lícula sobre els drets dels homes gais entre estudiants d'una universitat sèrbia. Els resultats mostren que una representació positiva dels gais redueix els nivells d'homofòbia gràcies al fenomen de l'apreciació, la qual incita a reflexionar sobre la pel·lícula i a obtenir leccions de vida d'aquesta.

L’estudi explora les respostes dels joves universitaris a narratives mediàtiques amb representacions positives d’homes gai. Particularment, s'interessa per conèixer en quina mesura l'apreciació de la pel·lícula contribueix a la reducció dels seus nivells d'homofòbia. En psicologia mediàtica, l'apreciació és una resposta positiva a les pel·lícules que estimulen la reflexió o l'aparició de sentiments intensos, ensenyen alguna cosa i promouen el creixement personal. L'apreciació és una resposta sobre el significat de la pel·lícula en termes de virtuts humanes, que porta a qüestionar-se assumptes vitals profunds.

La recerca es recolza en escasses evidències prèvies que indiquen que la representació positiva de diferents orientacions sexuals en ficcions contribueix a generar actituds més tolerants i reduir els prejudicis. També, en estudis que informen de l'existència d'apreciació pel visionat de representacions de personatges lesbianes. Les evidències, no obstant, són insuficients. Avui dia existeix un increment en la representació de personatges, però gran part de la falta de dades concloents es deu a la històrica absència de personatges LGBTQ en ficcions.

En l’estudi van participar 150 estudiants d'una universitat sèrbia. En una primera fase, els joves van emplenar un qüestionari que mesurava la seva homofòbia. Dos mesos després, van veure la pel·lícula The Parade (2011) i van completar un qüestionari que va mesurava la seva apreciació, la seva valoració estètica del film i, de nou, la seva homofòbia.

Els anàlisis estadístics van mostrar que una major homofòbia dels participants, implicava un menor nivell d'apreciació de la pel·lícula. Així mateix, també que un major nivell d'apreciació implica un major decreixement en el nivell d'homofòbia. Finalment, es mostrava que el gènere no és rellevant en l'apreciació o avaluació del film: estudiants femenines i masculins aprecien o avaluen la pel·lícula de manera similar.

En general, els resultats mostren que la representació positiva de gais en ficcions incita a la reflexió, a l'obtenció de les lliçons de vida i a qüestionar sobre temes profunds dels universitaris, el que redueix els seus nivells d'homofòbia.

Goran Madžarević and María T. Soto-Sanfiel
Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

Madžarević, Goran & Soto-Sanfiel, María. (2018). Reducing homophobia in college students through film appreciation. Journal of LGBT Youth. 16. 1-20. DOI: 10.1080/19361653.2018.1524321.
 

 
View low-bandwidth version