• UABDivulga
09/2014

Publicats els manuscrits inèdits de “Barcelona cautiva”, diari de La Guerra del Francès de Raimon Ferrer

Coincidint amb el bicentenari de la retirada dels francesos d’Espanya, es publiquen els manuscrits inèdits de “Barcelona cautiva”, diari de La Guerra del Francès de Raimon Ferrer. Antoni Moliner, professor d’Història de la UAB, ha transcrit els últims manuscrits del diari que restaven per publicar i ha reeditat els set volums que el capellà va publicar abans de morir. Els experts atorguen als diaris del pare Raimon Ferrer un gran valor historiogràfic. L’obra completa es pot consultar i descarregar gratuïtament al web del Servei de Publicacions de la UAB.

Antoni Moliner Prada, professor d’Història Contemporània de la UAB, ha recuperat la publicació de l’obra del pare Raimon Ferrer “Barcelona cautiva”, un dietari sobre l’ocupació napoleònica de Catalunya i l’organització de la resistència durant la Guerra del Francès (1808-1814), amb la transcripció i la publicació dels manuscrits que restaven inèdits, corresponents als últims anys d’ocupació (1812-1814), i la reedició dels volums publicats al seu dia pel propi pare Ferrer.

“Els diaris eren difícils de trobar, sobretot el setè volum; resten alguns exemplars en mans privades o en biblioteques. Dos cents anys després, calia retre un homenatge a l’autor d’aquesta veritable crònica de l’ocupació de Barcelona, publicar els seus manuscrits, que són una font primària fonamental pel coneixement de la Guerra del Francès a Catalunya i Espanya i posar-los a l’abast del públic, dels investigadors i dels interessats a conèixer i seguir l’evolució dels esdeveniments d’aquell convuls període històric”, explica Antoni Moliner.

El diari el va començar a publicar el pare Ferrer l’any 1815, amb el títol Barcelona cautiva o sea diario exacto de lo ocurrido en la misma ciudad mientras la oprimieron los franceses i constava fins ara de 7 volums corresponents al període de 1808 a 1811. L’autor el va deixar inacabat per la seva mort, el 1821, i la resta de manuscrits pendents de publicar van restar a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona, on es troben actualment. Alguns folis dels volums resten en blanc, el volum setè està inacabat i hi manca el dietari corresponent al segon semestre de l’any 1811, que es considera perdut. Els texts van ser escrits en castellà, i alguna vegada l’esquema i les anotacions que utilitzava com a suport figuren en català.

El procés d’estudi i transcripció dels manuscrits ha durat tres anys i la seva edició ha estat progressiva. El Servei de Publicacions de la UAB va publicar l’any 2010 el llibre La Guerra del Francès segons el diari de Raimon Ferrer, que conté un estudi introductori del professor Moliner sobre el personatge i la seva obra, amb una selecció de textos i un CD amb els 7 primers volums. Ara l’obra completa ja és disponible al web del Servei de Publicacions de la UAB.

L’historiador Josep Fontana considera la transcripció dels manuscrits de Raimon Ferrer realitzada pel professor Moliner com “la contribució més important que s’ha fet a la història de la Guerra del Francès, molt per damunt de les monografies, col·loquis i commemoracions més o menys circumstancials que ha suscitat el segon centenari del conflicte”.


Una obra de gran valor historiogràfic
El pare Raimon Ferrer va ser un dels opositors més ferms contra el nou règim imposat pels francesos, però va saber guanyar-se la seva confiança -tot i que finalment va ser exiliat a Vilassar- i va acceptar la vicaria perpètua de l’església dels Sants Just i Pastor de Barcelona. Aquest càrrec li va permetre visitar les presons reials i les de les Drassanes, on estaven tancats els patriotes de la resistència. De pensament conservador i profundament religiós, era una persona estimada entre la població barcelonina, compromesa amb els problemes que patia la gent al mig de la ciutat ocupada. Tenia bons confidents i estava al cas de totes les conspiracions i trames que hi havia a Barcelona. A més, l’interessava la literatura i la història de Catalunya, col·leccionava llibres i va formar una petita biblioteca que va acabar passant a la Universitat de Barcelona, on es conserven gran part dels seus texts manuscrits. Va morir l’any 1821 pel contagi dels afectats per la febre groga.

Va escriure els diaris en secret, en un estil senzill i sense pretensions literàries, reunint informacions molts rigoroses sobre la marxa de la Guerra i la situació de Barcelona, Catalunya, Espanya i Europa. “Seguia un mètode rigorós per fer el diari, el que dóna a la seva obra una credibilitat historiogràfica de primer ordre. Contrastava les notícies abans de donar-les per bones, incloïa literalment molts documents i feia notes a peu de pàgina”, explica Antoni Moliner. En els seus diaris recull totes les informacions i mitifica l’esperit de resistència dels catalans i la seva fidelitat a Ferran VII.

L’obra conté referències molt valuoses sobre la vida quotidiana i els problemes generats per l’ocupació francesa. Entre altres aspectes, tracta sobre l’evolució del comerç, el problema de les subsistències i la mendicitat; l’evolució de la guerra i les accions militars dels exèrcits espanyol i francès; l’actuació de les comissions militars i les execucions de civils; la situació dels hospitals militars i el nombre de morts; el fenomen de la deserció, el bandolerisme i la inseguretat; l’espoli dels militars francesos durant la guerra; la legislació de les Corts gaditanes; els personatges més destacats de la vida política i militar; la propaganda patriota i l’afrancesada; les pràctiques religioses i la situació de l’Església; la vida cultural, el teatre, la premsa i les festes.

Antoni Moliner Prada

Referències

Moliner Prada, Antoni. La Guerra del Francès a Catalunya segons el diari de Raimon Ferrer. Servei de Publicacions de la UAB. 2014.

 
View low-bandwidth version